TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM-HS GỌI "ANH THẦY" In
Thứ sáu, 15 Tháng 4 2016 20:33

Trong lớp bạn chủ nhiệm có một học sinh có tính nghịch ngợm, thích gây ấn tượng lạ với bạn bè trong lớp. Một lần, có giáo viên bộ môn phản án là em luôn cố tình gọi thấy giáo trẻ này là “anh thầy”, nhất định không gọi là “thầy”. là giáo viên chủ nhiệm, bạn giáo dục học sinh này như thế nào?

Một số cách xử lý thường được giáo viên áp dụng:

  1. Yêu cầu em làm bản kiểm điểm và báo cho gia đình em biết.
  2. Đề nghị kỷ luật em vì thái độ vô lễ với giáo viên.
  3. Gặp riêng trò chuyện, phân tích cho em thấy hành vi của mình là chưa phù hợp, yêu cầu em gặp thầy giáo đó xin lỗi.

Bạn hãy phân tích từng cách giải quyết trên và chọn cho mình cách ứng xử mà bạn cho là hợp lý nhất.