Giảng viên tổ Quản lý giáo dục Imprimer
Mercredi, 02 Novembre 2016 04:07
Stt Họ và tên Học hàm/học vị Chức vụ Email Lý lịch KH
1 Nguyễn Đức Danh Tiến sĩ

Trưởng khoa,

Tổ trưởng tổ QLGD

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
2 Lương Ngọc Hải Thạc sĩ Trợ lý giáo vụ Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
3 Hồ Văn Liên Tiến sĩ Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
4 Huỳnh Lâm Anh Chương Tiến sĩ Trợ lý nghiên cứu khoa học Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
5 Nguyễn Kỷ Trung Thạc sĩ/NCS Phó trưởng khoa, Bí thư chi bộ Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
6 Hoàng Vũ Minh Thạc sĩ/NCS Phó ban tại chức Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
7 Dư Thống Nhất Tiến sĩ Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. Xem
8 Nguyễn Sĩ Thư Phó giáo sư, Tiến sĩ

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.