Giảng viên tổ Quản lý giáo dục Print
Wednesday, 02 November 2016 04:07
Stt Họ và tên Học hàm/học vị Chức vụ Email Lý lịch KH
1 Nguyễn Đức Danh Tiến sĩ

Trưởng khoa,

Tổ trưởng tổ QLGD

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2 Lương Ngọc Hải Thạc sĩ Trợ lý giáo vụ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3 Hồ Văn Liên Tiến sĩ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
4 Huỳnh Lâm Anh Chương Tiến sĩ Trợ lý nghiên cứu khoa học This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
5 Nguyễn Kỷ Trung Thạc sĩ/NCS Phó trưởng khoa, Bí thư chi bộ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
6 Hoàng Vũ Minh Thạc sĩ/NCS Phó ban tại chức This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
7 Dư Thống Nhất Tiến sĩ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Xem
8 Nguyễn Sĩ Thư Phó giáo sư, Tiến sĩ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it