Bổ nhiệm viên chức 打印
周六, 2015年 12月 26日 01:38

Ngày 25 tháng 12 năm 2015, hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh PGS. TS Nguyễn Kim Hồng ký quyết định bổ nhiệm Thạc sĩ Nguyễn Kỷ Trung, Giảng viên khoa Khoa học Giáo dục giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Khoa học  Giáo duc, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng khoa (2015 – 2020).