Danh sách sinh viên Khoa GDMN tốt nghiệp đợt tháng 8/2021, In
Chủ nhật, 29 Tháng 8 2021 04:07

Khoa Giáo dục Mân non thông báo đến các sinh viên danh sách tốt nghiệp đợt tháng 8/2021, thông tin đã được đăng lên trang online.

Danh sách lọc sinh viên tốt nghiệp tháng 8/2021 Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dvesG2-FOS4hDG1Ma62vDlTDmAtB_5Ev/edit?usp=sharing&ouid=114964807753371529037&rtpof=true&sd=true

 

Sinh viên có thể tra cứu; phản hồi thông tin; coi giải đáp thắc mắc, cụ thể theo các bước dươi đây:

1) Tra cứu thông tin tốt nghiệp: http://bit.do/hcmue-totnghiep2021

2) Phản hồi thông tin tốt nghiệp:   http://bit.do/hcmue-phanhoi-totnghiep2021

3) Tra cứu Giải đáp thắc mắc liên quan đến tốt nghiệp: http://bit.do/hcmue-tracuuphanhoi-totnghiep2021