Tổ Cơ bản In
Thứ bảy, 13 Tháng 4 2019 17:00


 

STT

HỌ VÀ TÊN

MÔN GIẢNG DẠY

ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC VÀ EMAIL

1

PGS. TS. HOÀNG VĂN CẨN

Văn học thiếu nh

0903 760 778

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

THS. ĐÀO THỊ MINH TÂM

Vệ sinh trẻ em, Dinh dưỡng trẻ em, Sinh lí đại cương và sinh lí trẻ em, Xây dựng khẩu phần ăn cho trẻ MN, Bệnh trẻ em và sơ cấp cứu

0979 800 356

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

NCS. THS. TRIỆU TẤT ĐẠT

Toán cơ sở, Phương pháp tìm kiếm và sử dụng các nguồn tư liệu trong dạy học mầm non

0983 807 880

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4

THS. VÕ TRƯỜNG LINH

Mĩ thuật cơ bản, Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ MN, Hướng dẫn trẻ vẽ

0913 627 558

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5

THS. NGUYỄN ANH TRƯỜNG

Phương pháp GD âm nhạc cho trẻ MN, Âm nhạc mầm non, Âm nhạc cơ bản

0982 207 020

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6

CN. NGUYỄN SĨ BÌNH

Mĩ thuật cơ bản, Mĩ thuật mầm non, Hướng dẫn trẻ vẽ, Đồ chơi trẻ em

0913 644 876

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

7

THS. VŨ THỊ HẢI ANH

Tiếng Việt, Chỉnh âm cho trẻ MN

0909 366 899

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

8

THS. ĐINH HUY BẢO

Dàn dựng chương trình ca múa nhạc MN, Múa nâng cao

01234 480 888

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

9

CN. NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG

Dàn dựng chương trình ca múa nhạc MN, Múa nâng cao

0903 663 161

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

10

THS. NGUYỄN TRẦN NHẬT LINH Phương pháp GD âm nhạc cho trẻ MN, Âm nhạc mầm non, Âm nhạc cơ bản

0902 717 271

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.