Hội thi "Nghiệp vụ Sư phạm năm học 2015-2016" In
Thứ năm, 24 Tháng 9 2015 14:40

K HOCH T CHC HI THI NGHIP V SƯ PHM

NĂM HC 2015 2016


A. Th l cuc thi

Mỗi lớp thành lập 2 đội bao gồm 12 sinh viên (bao gồm khóa 41, 40, 39 và 38). Lưu ý các sinh viên tham dự phải làm phiếu đăng kí theo mẫu của ban tổ chức, mỗi sinh viên tham dự nộp 1 tấm ảnh 3 x4 để làm thẻ dự thi. Hạn chót nộp ảnh và phiếu đăng kí dự thi là ngày 01/10/2015. Các lớp nộp phiếu và ảnh cho Thy Hi.

Các đội sẽ thi vòng 1, sau đó Ban tổ chức sẽ chọn 4 đội có điểm cao nhất ở các khóa để thi ở vòng 2 (chung kết xếp hạng).

B. Thi gian t chc

Cuộc thi được tổ chức với 2 vòng thi. Thời gian thi cụ thể như sau:

+ Vòng 1: Sáng th 5 (15/10/2015) Ti phòng A.504, A.505, A.414, A.413 trường ĐHSP TP.HCM (280 An Dương Vương, P.4, Q.5)

+ Vòng 2 (chung kết xếp hng): Sáng th 3 (17/11/2015) Ging đưng D, trưng ĐHSP TP.HCM

C. Ni dung thi

* Vòng 1: Ngày 15/10/2015 tại Trường ĐHSP TP.HCM (280 An Dương Vương, P.4, Q.5).

* Sinh viên khoá 41: Thi tiết mc ca múa nhc. (Phòng Múa - A.507)

- Yêu cầu:

+ Mỗi đội dàn dựng 2 tiết mục ca múa nhạc ( trong đó có 1 tiết mục có sự tham gia của tất cả các thành viên trong nhóm)

+ Thời gian thi: tối đa là 10 phút

+ Chủ đề: về thầy cô, bạn bè, nghề giáo viên, trường lớp.

Trang phục phù hợp với nội dung tiết mục.

* Sinh viên khoá 40: Thi làm đ dùng dy hc và đ chơi tr em. (Phòng thi A.504)

- Yêu cầu

+ Mỗi đội làm 1 bộ đồ dùng dạy học hoặc đồ chơi dành cho trẻ mầm non (tự chọn độ tuổi). Ban tổ chức khuyến khích sinh viên thiết kế những đồ dùng dạy học mới lạ, có ý nghĩa giáo dục cao.

+ Thời gian nộp: 7h30 ngày 15/10/2015

+ Mỗi đội dự thi chuẩn bị phần thuyết trình mục đích sử dụng, cách sử dụng và trả lời các câu hỏi của ban tổ chức trong thời gian 10 phút.

* Sinh viên khoá 38 và khóa 39: Thi đóng kịch một câu chuyện theo chương trình giáo dục mầm non. (Phòng A.413, Phòng A. 505)

- Yêu cầu:

+ Mỗi nhóm đóng kịch theo chủ đề tự chọn phù hợp với ngành mầm non.

+Khóa 38 và khóa 39 sẽ chấm theo thang điểm riêng

- Ban tổ chức sẽ thông báo kết quả của vòng 1 trên trang web của khoa. 4 đội có kết quả cao nhất của từng khóa sẽ dự thi tiếp vòng 2 (chung kết xếp hạng).

* Vòng 2 ( chung kết xếp hạng): Ngày 17/11/2015 tại Giảng đường D, trường ĐHSP TP.HCM (280 An Dương Vương, P.4, Q.5)

Gồm 4 nội dung thi:

+ Ni dung 1: Gii thiu đi tuyn. (tng đim là 10)

- Yêu cầu: Mỗi đội tự chọn 1 trong các hình thức (tiểu phẩm, thuyết trình….) để giới thiệu: sở trường, sở đoản của các thành viên trong đội và lí do tham gia hội thi trong thời gian 5 phút.

+ Ni dung 2: Thi hát, múa (tng đim là 10)

- Yêu cầu: Mỗi đội tự xây dựng 2 tiết mục (ca hát hoặc múa), yêu cầu phải có 1 tiết mục có sự tham gia của cả nhóm. Thời gian thi 10 – 15 phút.

- Nội dung: ca ngợi ngành nghề, trường lớp, bạn bè, thầy cô.

- Sinh viên tự chuẩn bị nhạc và trang phục phù hợp.

+ Ni dung 3: Thi kiến thc sư phm (tng đim là 10)

- Yêu cầu: trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm các kiến thức về chăm sóc – giáo dục trẻ.

- Hình thức thi: Mỗi câu hỏi sẽ được chiếu lần lượt lên màn hình. Với mỗi câu hỏi, mỗi đội sẽ có 10 giây để suy nghĩ. Hết 10 giây các đôi nêu đáp án trả lời. Mỗi câu hỏi trả lời đúng được 01 điểm, trả lời sai 0 điểm.

+ Ni dung 4: Thi thuyết trình 1 vn đ giáo dc mm non (tng đim là 10)

- Yêu cầu: Mỗi đội chọn ra 1 sinh viên để thi nội dung này.

- Hình thức: Người thi tự chọn 1 chủ đề, thuyết trình tối đa 5 phút.

- Các vấn đề thuyết trình có thể chọn:

-         Chọn nghề MN của SV sư phạm

-         Đạo đức nhà giáo trong bối cảnh kinh tế thị trường.

-         Đổi mới GDMN

-         SV với vấn đề đổi mới cách học trong điều kiện thực hiện học chế tín chỉ.

-         SV với hoạt động NCKH.

-         Văn hóa nhà trường.

-         Bạo lực học đường hiện nay.

-         Bệnh thành tích trong GD.

Tt c các ni dung thi s đưc chm theo thang đim 10.

D. Cơ cu gii thưng.

* Thi nghip v sư phm

- 1 giải nhất

- 1 giải nhì

- 2 giải khuyến khích

* Thi đóng kịch

- 2 giải nhất

* Đ dùng dy hc và đ chơi: 1 giải

* Ca hát, múa: 1 giải nhất dành cho tiết mục đặc sắc nhất

* Thuyết trình 1 vn đ giáo dc: 1 giải