THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC In
Thứ tư, 16 Tháng 10 2013 04:29

Vào lúc 7g30 ngày 17.10.2013 tại phòng C713 diễn ra Hội thảo khoa học của học viên sau đại học và nghiên cứu sinh khoa Ngữ văn.

Mời các thy cô, học viên cao học, sinh viên khoa Ngữ văn và những người quan tâm đến dự.

 

Khoa Ngữ văn