Kết quả kiểm định chất lượng đào tạo của Khoa GDMN In
Thứ hai, 04 Tháng 10 2010 19:18

Vừa qua, trường đã chọn Khoa Giáo dục mầm non là 1 trong 4 khoa thí điểm về đánh giá kiểm định chất lượng đào tạo của Khoa. Đoàn đánh giá ngoài đã có buổi làm việc tại Khoa vào ngày 12/02/2009. Đoàn đã chỉ ra những mặt mạnh cũng như mặt tồn tại trong những năm qua để giúp Khoa hoàn thiện công tác đào tạo góp phần ổn định và phát triển Khoa.

Mặt mạnh:

1. Trong 2 năm gần đây Khoa Giáo dục mầm non đã có nhiều cố gắng vượt bậc, đặc biệt là từ phía lãnh đạo Khoa trong công tác quản lý và cải tiến chất lượng.

2. Có sự phân công rõ ràng về công việc của cấp quản lý và công việc của từng người, đồng thời có kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở kịp thời.

3. Giảng viên của Khoa tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy.

4. Khoa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học.

5. Các hình thức đánh giá người học đa dạng giúp đánh giá được kiến thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên.

6. Hoạt động thực tập sư phạm được Khoa tổ chức có khoa học

7. Khoa chú trọng tổ chức cho sinh viên đi thực tế bộ môn, giúp sinh viên vừa tìm hiểu kiến thức kỹ năng vừa tìm hiểu được những yêu cầu của trường mầm non.

Các tồn tại mà Đoàn đã chỉ ra

1. Chương trình đào tạo chưa có sự cân đối giữa lý thuyết và thực hành, thời lượng ở một số môn chưa hợp lý

2. Vai trò của nhà tuyển dụng trong xây dựng chương trình còn mờ nhạt.

3. Nguồn tài liệu tham khảo còn ít,…