LỊCH THI HÈ 2011 LỚP SÓC TRĂNG 打印
周四, 2011年 05月 26日 02:20

Lịch thi sẽ thực hiện theo nguyên tắc cách 1 tuần học tiến hành thi. Đề nghị các anh chị học viên theo dõi và thực hiện đúng kế hoạch. TẢI VỀ TẠI ĐÂY