Thông báo tham dự Lễ khai giảng và trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ In
Thứ hai, 21 Tháng 12 2020 04:12

1. Thông báo v vic hc viên cao hc Khóa 31 và Nghiên cứu sinh năm 2020 đến dự lễ khai giảng đào tạo Sau đại học và trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Xem file đính kèm tại đây.

2. Thông báo về việc tân thạc sĩ, tiến sĩ đến dự lễ khai giảng đào tạo Sau đại học và trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Xem file đính kèm tại đây.

3. Thư mời dự lễ. Xem file tại đây.