Ngày Hội Việc làm In
Thứ sáu, 13 Tháng 4 2018 03:41

“NGÀY HỘI VIỆC LÀM”

I. MỤC ĐÍCH

- Nhằm giúp sinh viên có cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường (đối với sinh viên năm cuối). Tạo điều kiện cho sinh viên đang theo học được tiếp cận và trao đổi thông tin cần thiết, bổ ích về cơ hội nghề nghiệp, quy trình, điều kiện tuyển dụng của các đơn vị trường mầm non.

- Tạo cơ hội để các Nhà tuyển dụng tiếp cận với nguồn nhân lực do Nhà trường đã và đang đào tạo. Qua đó, tạo mối quan hệ trao đổi thông tin lâu dài giữa nhà trường với các Nhà tuyển dụng.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời gian: 8h00 – 11h00 Ngày 23 tháng 12 năm 2016

2. Địa điểm: Giảng đường D.

3. Thành phần tham dự:

- Các đơn vị, trường mầm non có nhu cầu tuyển dụng

- Sinh viên Khoa Giáo dục Mầm non, ưu tiên năm 4

- Ban chủ nhiệm cùng các thầy cô giảng viên khoa Giáo dục mầm non

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu các nhà tuyển dụng

2. Các đơn vị tuyển dụng giới thiệu và yêu cầu tuyển dụng; trả lời câu hỏi, thắc mắc của sinh viên.