HỌC BỔNG ẤN ĐỘ NĂM 2017-2018 In
Thứ ba, 19 Tháng 9 2017 16:00

Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến trường Đại học Sư phạm Tp.HCM thông báo về việc ứng tuyển cán bộ và giảng viên tham gia học bổng Chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật (ITEC) năm học 2017- 2018.

Xin vui lòng tải thông tin liên quan đến chương trình học bổng trên theo đường dẫn sau: https://goo.gl/PUZSQc

Mọi thông tin thêm, xin vui lòng liên hệ chuyên viên Lê Trần Hải Thanh theo số điện thoại 028.38352020 (-173)  hoặc 0919303128.