Chiêu sinh lớp hoàn chỉnh kiến thức giáo dục học năm 2017 Imprimer
Jeudi, 15 Décembre 2016 14:10
Nhằm tạo điều kiện cho những người có nhu cầu (học viên đã tốt nghiệp đại học các hệ đào tạo không thuộc ngành Giáo dục học và ngành Tâm lý - giáo dục) thi vào chương trình Thạc sĩ ngành Giáo dục học. Thông báo chi tiết xem bên giới.