Ban Chủ Nhiệm CLB Sử Học năm Học 2011-2012 In
Thứ bảy, 17 Tháng 9 2011 23:09

Ban Chủ Nhiệm CLB Sử Học Năm Học 2011- 2012:

 

1. Lưu Văn Dũng_ Chủ nhiệm CLB.

- Sinh viên lớp: SP Sử 3A

- Số điện thoại: 01656 173 984 - 01265 123 884

- E mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Trần Mỹ Hải Lộc_ P.Chủ Nhiệm CLB

- Sinh viên lớp: Quốc tế học 2A

- Số điện thoại: 01212032874

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3. Dương Văn Hà_ P.Chủ Nhiệm CLB

- Sinh viên lớp: Sử- GDQP 2

- Số điện thoại: 01663 441 517

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

* Mọi thông tin cũng như ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ Ban chủ nhiệm CLB Sử học. Hoặc qua địa chỉ email CLB: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.