• Thông báo cho các bạn tham gia Tiếp sức mùa thi 2011 In
Thứ hai, 13 Tháng 6 2011 20:04

Thông báo cho các bạn tham gia Tiếp sức mùa thi 2011

 

BCH Liên chi hội khoa Lịch sử thông báo các bạn sinh viên tham gia “Tiếp sức mùa thi 2011” theo dõi lịch trực của nhóm mình và thực hiện.