TRẦN THỊ NGỌC HÂN Print
Tuesday, 22 June 2021 01:13

A. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên: Trần Thị Ngọc Hân

Ngày sinh: 04-11-1994

Quê quán: Long An

Học vị: Thạc sĩ - Năm công nhận: 2020

Chức danh: Giảng viên

Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử

Địa chỉ liên lạc: 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

B. PHẦN DANH MỤC

1. Trần Thị Ngọc Hân. (2016). Làn sóng di cư và tị nạn từ Bắc Phi – Trung Đông vào châu Âu từ sau Phong trào mùa xuân Arab (từ năm 2011 đến nay). Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

2. Trần Thị Ngọc Hân, Lê Phụng Hoàng. (2019). Lâm Bưu và cuộc đào tẩu ngày 13 tháng 9 năm 1971. Kỷ yếu khoa học cho Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019-2020. Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

3. Trần Thị Ngọc Hân. (2019). Các vụ thanh trừng trong giới lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thời kí Cách mạng Văn hóa (1966-1976). Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

4. Trần Thị Ngọc Hân. (2020). Quan điểm của Richard Nixon về cuộc chiến tranh tại Việt Nam trước khi nhậm chức tổng thống Mĩ (01/1953-01/1969). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, vol. 17, 10(2020), 1748-1757.