WEB HỌC TIẾNG HOA Print
Tuesday, 14 December 2010 16:14

Web học tiếng Trung Quốc

http://tiengnuocngoai.com/vietSens.asp

Trang web này cho phép các bạn tương tác trực tiếp với bài học. Các bài học được thiết kế theo lối các tình huống trong cuộc sống. Trang web tốt cho những người mới bắt đầu học tiếng Hoa

http://lopngoaingu.com/all-country/chinese/index.htm

trang web cung cấp những bài học tiếng Hoa cơ bản.

 

 

LƯU Ý: TRONG QUÁ TRÌNH LÊN MẠNG, NẾU BẠN NÀO CÓ TRANG WEB HỌC TIẾNG HOA HAY THÌ GỬI VỀ CHO NGƯỜI QUẢN TRỊ MẠNG. HÀNH ĐỘNG CỦA BẠN SẼ GÓP PHẦN GIÚP CÁC SV THẾ HỆ KẾ TIẾP CÓ  ĐIỀU KIỆN HỌC TỐT HƠN.