NGUYỄN CHUNG THỦY Print
Monday, 03 October 2016 10:33

A. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên:               Nguyễn Chung Thuỷ

Ngày sinh:             28-11-1979

Quê quán:              Thái Bình

Học vị:                   Thạc sĩ - Năm công nhận: 2014

Chức danh:            Chuyên viên

Đơn vị công tác:    Khoa Lịch sử

Địa chỉ liên lạc:      Khoa Lịch sử - ĐHSP TP.HCM

Điện thoại:             0964127015

Email:                    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 

 

B. PHẦN DANH MỤC

1. Nguyễn Chung Thủy, Nguyễn Cảnh Huệ (2012), Ý nghĩa quốc tế của đại thắng mùa xuân năm 1975, Hội thảo quốc gia “Mặt trận hướng đông – từ chiến dịch Xuân Lộc đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử”, do Bộ Quốc phòng và Tỉnh Ủy Đồng Nai đồng tổ chức.

2. Nguyễn Chung Thủy, Nguyễn Cảnh Huệ (2012), “Quá trình tiến tới quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất”, Hội thảo Khoa học “Văn hóa – Xã hội các nước Ả Rập truyền thống và hiện đại”, do Tổng Lãnh sự quán Nhà nước KUWAIT tại TP.HCM và Đại học KHXH&NV TP.HCM đồng tổ chức.

3. Nguyễn Chung Thủy, Võ Minh Tập (2012), “Quan hệ Trung Quốc – Châu Phi”, Hội thảo các nhà Khoa học trẻ các trường Sư phạm toàn quốc, tổ chức tại Đại học Đà Nẵng.

4. Nguyễn Chung Thủy (2013), Vai trò địa kinh tế – chính trị của Việt Nam trong chiến lược đối ngoại của Nhật Bản ở Đông Nam Á những năm đầu thế kỷ XXI, Hội thảo Khoa học Quốc tế 2013 “Quan hệ hợp tác Việt – Nhật và vấn đề giáo dục”, đào tạo nguồn nhân lực, do Đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM  –  Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM và các trường Đại học Nhật Bản đồng tổ chức.

5. Nguyễn Chung Thủy (2013), “Tác động của cải cách chính trị ở Myanmar đến quan hệ Quốc tế ở Đông Nam Á những năm đầu thế kỷ XXI”, Hội nghị Nghiên cứu Khoa học dành cho Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh năm 2013, do P. Sau đại học – Trường ĐHSP TP.Hồ Chí Minh tổ chức.