DƯƠNG TẤN GIÀU In
Thứ tư, 03 Tháng 9 2014 10:17

A. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên:             Dương Tấn Giàu.

Ngày sinh:            3/2/1991.

Quê quán:             Long An.

Chức danh:           Giảng viên.

Đơn vị công tác :  Khoa Lịch sử.

Địa chỉ liên lạc  :  Khoa Lịch sử, Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh.

Email:                   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .