ĐÓN TIẾP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DAEWON – HÀN QUỐC In
Thứ tư, 05 Tháng 1 2011 09:10

Ngày 6. 2. 2009, Đoàn đại biểu của Trường Đại học Daewon – Hàn Quốc đã đến thăm và tìm hiểu chương trình đào tạo của Khoa.
Một số hình ảnh trong buổi đón tiếp Đoàn tại Khoa: