THÔNG BÁO Học bổng HESSEN – CHLB Đức In
Thứ tư, 08 Tháng 8 2018 08:30

Chương trình xét cấp học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen (HMWK) và Tổ chức hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức (WUS) cho sinh viên Việt Nam năm học 2018 – 2019 như sau:

Số lượng – Trị giá:

- Số lượng: 3 suất

- Trị giá: 216 Euro/suất/năm.

Đối tượng – Tiêu chuẩn:

- Kết quả học tập HK2 (2017 – 2018) đạt từ 3.2 trở lên.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc trường hợp khó khăn khác.

- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội (tiêu chí ưu tiên) như sau: hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đồng bào lũ lụt, thiên tai, giao thông hoặc các hình thức khác.

- Hiện chưa được nhận bất cứ một học bổng từ tổ chức hoặc cá nhân nào cho đến thời điểm được giới thiệu cho Quỹ học bổng Hessen.

Thời gian – Địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian nộp hồ sơ: đến hết ngày 20/8/2018.

- Địa điểm nộp hồ sơ: P.CTCT&HSSV, A.110  (nộp cho Cô Dung)

Hồ sơ học bổng bao gồm:

- Tờ khai thông tin cá nhân xin cấp HB (theo mẫu): các em tự khai thật đầy đủ các mục (viết bằng tay không đánh máy), viết hoa phần tên vá dán ảnh 4x6.

- Bảng điểm HK2 năm học 2017 – 2018 (do Phòng Đào tạo cấp);

- Giấy chứng nhận (theo mẫu): các em tự khai có xác nhận của BGH nhà Trường và ghi các mục đã có trong giấy.