Danh sách bổ sung sinh viên K 43 nhận học bổng HK 1 năm học 2017 - 2018 In
Thứ tư, 01 Tháng 8 2018 20:04

Xem danh sách tại đây

Sinh viên chưa có tài khoản (TK) ngân hàng, thì vào đường link dưới đây để bổ sung, không được sử dụng TK của người khác.

Trường khuyến nghị sinh viên sử dụng TK của hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), nếu sử dụng TK của hệ thống ngân hàng khác, thì sinh viên phải bổ sung giấy xác nhận của ngân hàng đó về Phòng Kế hoạch-Tài chính, phòng A205, gặp cô Phạm Thị Thùy Dương.

Link: https://docs.google.com/forms/d/1JEKGnEaLylR92Cs8KQsYzKHbvE6zMERI2SqElZtyt5A/viewform?edit_requested=true