Top 10, 50, 100, 1000 năm 2014

 

STT SBD Họ & Tên Ngày Sinh Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng
1 3785 Chu Thị Thu Hiền 16-10-1996 A 9.5 8.25 9.75 27.5
2 3593 Phạm Quốc Cường 26-05-1996 A 9 8.25 9.75 27
3 4250 Lê Minh Quân 20-10-1996 A 8.75 8.75 9.5 27
4 4573 Trương Thành Trung 30-07-1996 A 9 8.5 9.5 27
5 4592 Nguyễn Công Tuấn 12-04-1996 A 9 8.25 9.75 27
6 8617 Nguyễn Anh Tuấn 28-02-1996 A1 9 8 10 27
7 23130 Phan Thị Diệu Hà 10-03-1996 A 8.25 9.25 9 26.5
8 6198 Hàng Nguyễn Ngọc Thuận 20-04-1996 A 9 8 9.5 26.5
9 23156 Vũ Ngọc Phát 23-06-1996 A 9 8.5 8.75 26.25
10 6134 Lê Chí Thanh 27-03-1996 A 8.25 8.5 9.5 26.25

Trang Thông Tin Tuyển Sinh - Trường Đại Học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo (Phòng A.106, A.107, A.208). ĐT: 08 38300440, 08 38352020-141, 142, 143, 144 - Email: phongdaotao@gmail.com
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh