Hệ thống các văn bản
http://vanban.hcmup.edu.vn
 

 

Quyết định bổ nhiệm


STT Số/Ký hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
11405/QĐ-ĐHSP30-06-2014

Quyết định về việc bổ nhiệm ThS. Hoàng Thị Nga, Phó Trưởng khoa Giáo dục Đặc biệt giữ chức vụ Trưởng khoa Giáo dục Đặc biệt tiếp tục nhiệm kỳ 2012-2017

21039/QĐ-ĐHSP16-04-2014

Điều động ThS. Phương Diễm Hương, Phó Trưởng phòng CTCT&HSSV về phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2009 - 2014)

3182/QĐ-ĐHSP17-01-2014

Quyết định bổ nhiệm TS. Nguyễn Thị Tứ, giảng viên khoa Tâm lý Giáo dục giữ chức vụ Phó Trưởng bộ môn Tâm lý học theo nhiệm kỳ của Trưởng khoa (2010 - 2015)

43095/QĐ-ĐHSP31-12-2013

Quyết định cử ông Phạm Minh Đức, Phó trưởng phòng Quản trị - Thiết bị phụ trách phòng Quản trị - Thiết bị cho đến khi có quyết định mới của Hiệu trưởng

53094/QĐ-ĐHSP31-12-2013

Quyết định điều động ThS. Trần Trường Sơn, Phó trưởng khoa Giáo dục Thể chất về phòng Quản trị - Thiết bị và cử làm Phó trưởng phòng theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng (2009 - 2013)

62984/QĐ-ĐHSP19-12-2013

Quyết định bổ nhiệm ThS. Nguyễn Ngọc Trung giữ chức vụ Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

72933/QĐ-ĐHSP11-12-2013

Quyết định bổ nhiệm ThS. Triệu Tất Đạt, Giảng viên khoa Giáo dục Mầm non giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Giáo dục mầm non Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh theo nhiệm kỳ của Trưởng khoa (2012 - 2017)

82421/QĐ-ĐHSP29-10-2013

Quyết định điều động ông Đặng Vũ Khoa, Thư viện viên Thư viện về công tác tại Phòng KHCN&MT-TCKH, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và thay đổi chức danh nghề nghiệp kể từ ngày 01/11/2013

92415/QĐ-ĐHSP25-10-2013

Quyết định bổ nhiệm ThS. Nguyễn Thị Kim Sang, Phó Trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật Thuận An, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh theo nhiệm kỳ của Giám đốc (2009 - 2014)

102424/QĐ-ĐHSP30-10-2013

Quyết định cử ThS. Lê Ngọc Tứ, Phó Trưởng phòng Đạo tạo giữ chức vụ Quyền Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tiếp tục nhiệm kỳ 2009 - 2014, kể từ ngày 01/11/2013


«Bắt đầuLùi123456789Tiếp theoCuối»


Quy chế làm việc của cán bộ
Quy chế làm việc của giảng viên
Quyết định về việc sử dụng Cổng thông tin điện tử