280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Trang Chủ Các Trung Tâm Các Đơn Vị

Trung tâm Đánh giá và Kiểm định chất lượng
Trung tâm đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục

 

Giám đốc: TS. Nguyễn Kim Dung
Website:
ceea.ier.edu.vn


Trung tâm Tin học

Giám đốc: TS. Lê Đức Long

Website: http://thsp.edu.vn/


Trung tâm Ứng dụng - Bồi dưỡng Tâm lý Giáo dục học

Giám đốc: ThS. Võ Thị Hồng Trước
Website: http://ungdungtlgd.hcmup.edu.vn


Trung tâm Hàn Quốc Học

 

 

Giám đốc : PGS TS. Trịnh Sâm

Phó Giám đốc :

+ PGS TS. Dư Ngọc Ngân

+ TS. Cho Myeong Sook

Website: www.hanquochoc.hcmup.edu.vn

Website: http://hochiminh2.sejonghakdang.org/


bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu