Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Trang Chủ
Tuyển sinh ngành Giáo dục Tiểu học tại Quận 5 PDF In Email
Thứ hai, 01 Tháng 8 2011 14:38

Trường Bồi dưỡng Giáo dục Quận 5 đang có kế hoạch liên kết với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh để tuyển sinh, đào tạo một số ngành, trong đó có Cử nhân Giáo dục Tiểu học các hệ:

  • Văn bằng 2: dành cho những đối tượng đã có bằng đại học ;
  • Liên thông: từ Cao đẳng
  • Hệ vừa làm vừa học 4 năm.

Thời hạn nhận hồ sơ: tháng 8 năm 2011.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:

Trường Bồi dưỡng Giáo dục Quận 5.

Địa chỉ: 2A Trần Hòa, Quận 5.

Điện thoại: 08 3855 3321.

 
          Tin tức và Thông báo đào tạo   
Thông báo khẩn
          Tin Đoàn - Hội   

Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội