Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Trang Chủ Đoàn - Hội Khoa GDTH
RUNG CHUÔNG VÀNG 2011 PDF In Email
Thứ tư, 20 Tháng 4 2011 21:21

1. Thời gian:

a. Ca sáng: từ 9 giờ 30 đến 11 giờ, ngày 28/4/2011.

b. Ca chiều: từ 13 giờ đến 15 giờ, ngày 28/4/2011.

2. Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT của trường, cơ sở 221 Nguyễn Văn Cừ, Q.5.

- Yêu cầu tất cả các thí sinh tham gia phải xem trước danh sách dự thi và có mặt tại địa điểm trước 30 phút.

3. Lệ phí: thí sinh đăng ký tham gia tuyển chọn nộp 10.000 đ/thí sinh

4. Đối tượng và số lượng tham gia:

- Sinh viên tất cả các khối, ngành của trường ĐH Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, sinh viên năm cuối không được.

- Số lượng không quy định.

5. Hình thức đăng ký:

- Danh sách thí sinh dự thi gửi về Ban Tổ chức tại Văn phòng Đoàn - Hội.

- Hạn chót: Chiều thứ 2, ngày 25/4/2011, lúc 17 giờ 00.

- Mọi thắc mắc xin liên hệ:

+ Đ/c Huỳnh Trung Phong,  0983. 07 22 07

+ Đ/c Lâm Thanh Minh, 0988 69 61 01

6. Hình thức thi tuyển:

Trắc nghiệm kiến thức tổng quát.

7. Số lượng tuyển:

BTC sẽ chọn ra 50 thí sinh chính thức và 5 sinh viên dự bị tham gia ghi hình Rung Chuông Vàng năm

thứ 5 từ ngày 5 -10/ 5/ 2011 tại NTĐ TDTT Vân Đồn Quận 4 TP.HCM

xem mẫu phiếu đăng ký bên dưới.

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

***                             Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2011

Số:         /TB-ĐTN

KHẨN

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức sơ tuyển chọn thí sinh tham gia

chương trình “Rung chuông vàng” lần thứ 5 năm 2011

 

I. Mục đích - yêu cầu:

1. Mục đích:

- Tạo sân chơi giải trí lành mạnh thường niên cho sinh viên các trường CĐ - ĐH trong cả nước cùng gặp gỡ, giao lưu và học hỏi lẫn nhau.

- Góp phần tạo điều kiện để sinh viên nâng cao hiểu biết về các kiến thức mới trong mọi lĩnh vực, rèn luyện sự tự tin và năng động. Đây cũng chính là cơ hội cho những sinh viên xuất sắc có thể nhận được học xuất học bổng toàn phần do chương trình tài trợ.

2. Yêu cầu:

- Các Cơ sở Đoàn thông tin rộng rãi về cuộc thi cho sinh viên nắm bắt và tham gia dự thi.

- Tuyển chọn một cách chặt chẽ để tìm ra những sinh viên có khả năng thực sự tham gia ghi hình chương trình..

II. Thời gian, địa điểm, lệ phí:

1. Thời gian:

a. Ca sáng: từ 9 giờ 30 đến 11 giờ, ngày 28/4/2011.

b. Ca chiều: từ 13 giờ đến 15 giờ, ngày 28/4/2011.

2. Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT của trường, cơ sở 221 Nguyễn Văn Cừ, Q.5.

- Yêu cầu tất cả các thí sinh tham gia phải xem trước danh sách dự thi và có mặt tại địa điểm trước 30 phút.

3. Lệ phí: thí sinh đăng ký tham gia tuyển chọn nộp 10.000 đ/thí sinh

 

III. Nội dung, đối tượng:

1. Đối tượng và số lượng tham gia:

- Sinh viên tất cả các khối, ngành của trường ĐH Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, sinh viên năm cuối không được.

- Số lượng không quy định.

2. Hình thức đăng ký:

- Danh sách thí sinh dự thi gửi về Ban Tổ chức tại Văn phòng Đoàn - Hội.

- Hạn chót: Chiều thứ 2, ngày 25/4/2011, lúc 17 giờ 00.

- Mọi thắc mắc xin liên hệ:

+ Đ/c Huỳnh Trung Phong,  0983. 07 22 07

+ Đ/c Lâm Thanh Minh, 0988 69 61 01

3. Hình thức thi tuyển:

Trắc nghiệm kiến thức tổng quát.

4. Số lượng tuyển:

BTC sẽ chọn ra 50 thí sinh chính thức và 5 sinh viên dự bị tham gia ghi hình Rung Chuông Vàng năm thứ 5 từ ngày 5 -10/ 5/ 2011 tại NTĐ TDTT Vân Đồn Quận 4 TP.HCM

 

IV. Thành lập Ban tổ chức:

-      Đ/c Huỳnh Trung Phong, Phó Bí thư Đoàn trường                Trưởng ban

-      Đ/c Lâm Thanh Minh, UVTV, Chánh Văn phòng                 Phó trưởng ban

-      Đ/c Hồ Đắc Lê Vy, UVTV, Phó Chủ tịch Hội SV trường     Phó trưởng ban

-      Đ/c Nguyễn Thị Hảo, UVTV                                                    Thành viên

-      Đ/c Vương Xương Kiệt, UVTV                                                Thành viên

-      Đ/c Nguyễn Thị Duy Linh, UV BCH                                       Thành viên

-      Đ/c Hà Văn Oanh, UVBCH                                                       Thành viên

-      Đ/c Trần Thanh Sang, UVBCH HSV                                       Thành viên

 

Đây là Thông báo khẩn đề nghị các cơ sở Đoàn – Hội nghiêm túc và triển khai nhanh chóng.

 

Nơi nhận: TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

- BCH Đoàn trường;                                                            PHÓ BÍ THƯ

- BCH Hội SV trường;

- Đoàn - Hội các khoa;

- Lưu.

 

Huỳnh Trung Phong


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

***

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

CHƯƠNG TRÌNH “RUNG CHUÔNG VÀNG” LẦN THỨ 5 NĂM 2011

_________

Họ và tên:.............................................................................. Giới tính:....................................

Lớp: .................................................................. Khoa: ..............................................................

Email: ..........................................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ:...........................................................................................................................

Số điện thoại liên hệ:.................................................................................................................

Là sinh viên năm:.......................................................................................................................

Sau khi tìm hiểu nội dung và điều khoản tham gia tuyển sinh chương trình “Rung chuông vàng” lần thứ 5 năm 2011, tôi tự nguyện đăng ký tham gia tuyển sinh.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 4 năm 2011

Người đăng ký

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

________________________

 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

***

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

CHƯƠNG TRÌNH “RUNG CHUÔNG VÀNG” LẦN THỨ 5 NĂM 2011

_________

Họ và tên:.............................................................................. Giới tính:....................................

Lớp: .................................................................. Khoa: ..............................................................

Email: ..........................................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ:...........................................................................................................................

Số điện thoại liên hệ:.................................................................................................................

Là sinh viên năm:.......................................................................................................................

Sau khi tìm hiểu nội dung và điều khoản tham gia tuyển sinh chương trình “Rung chuông vàng” lần thứ 5 năm 2011, tôi tự nguyện đăng ký tham gia tuyển sinh.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 4 năm 2011

Người đăng ký

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

________________________

 
          Tin Đoàn - Hội   
          Tin tức và Thông báo đào tạo   

Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội