Ban Giám Hiệu
  
Ban Giám Hiệu Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh

Truy Cập

Weblinks

Ban Giám hiệu Thư viện ảnh Tất cả các Album

Lễ tốt nghiệp 2011


Tên Album: Lễ tốt nghiệp 2011

Số hình ảnh: 5

Thời gian tạo: 15:08:43 09-08-2011

Được chỉnh sửa: 20:08:27 12-08-2011


Hội nghị sơ kết các cuộc vận động


Tên Album: Hội nghị sơ kết các cuộc vận động

Số hình ảnh: 10

Thời gian tạo: 22:12:12 19-12-2010

Được chỉnh sửa: 22:12:48 19-12-2010


Phát biểu nhận nhiệm kì của TS. Bạch Văn Hợp


Tên Album: Phát biểu nhận nhiệm kì của TS. Bạch Văn Hợp

Số hình ảnh: 15

Thời gian tạo: 21:12:37 19-12-2010

Được chỉnh sửa: 22:12:04 19-12-2010
PGS. TS. Nguyễn Kim Hồng

PGS. TS. Nguyễn Kim HồngHiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh - Phụ trách chung, công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, hành chính, tổng hợp, thi đua khen...

PGS. TS. Hoàng Văn Cẩn

PGS. TS. Hoàng Văn CẩnPhó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh - Phụ trách công tác đào tạo đại học và công tác giáo trình. - Theo dõi và ký các báo cáo của...

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng

Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh - Phụ trách công tác hợp tác Quốc tế, Khoa học công nghệ - Môi trường, Tạp chí Khoa học, dự án...

ThS. Đặng Chính Nghĩa

ThS. Đặng Chính NghĩaPhó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh - Phụ trách công tác quản trị, thiết bị, xây dựng cơ bản, học sinh, sinh viên, truyền thông, an...

 Sự kiện quan trọng 

Không có sự kiện nào