Khoa Giáo dục Mầm non
Vì tương lai của thế hệ mai sau!
 

 
Tra cứu điểm thi

STT Năm học Học kỳ Lớp Môn Lần Tệp đính kèm
1 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 2 Anh văn Lần 1 anhvanhp1-l1.pdf
2 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 2 Chuyên đề 1 Lần 1 c
3 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 2 Giáo dục học Mầm non 1&2 Lần 1 giaoducmn1-l1.pdf
4 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 2 LL&PP dạy học môn Âm nhạc Lần 1 ll&pp giaoducamnhac-l1.pdf
5 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 2 LL&PP dạy học môn làm quen tác phẩm văn học Lần 1 ll&pp lqtpvh-l1.pdf
6 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 2 Logic Lần 1 logichoc-l1.pdf
7 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 2 Múa 1&2 Lần 1 mua-l1.pdf
8 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 2 Mỹ học - Nghệ thuật học Lần 1 myhoc-nghethuathoc-l1.pdf
9 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 2 Mỹ thuật 1&2 Lần 1 mythuat1-l1.pdf
10 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 2 Mỹ thuật 1&2 Lần 1 mythuat2-l1.pdf
11 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 2 Những nguyên lí CB CN Mac-Lênin (phần 2) Lần 1 nnl c
12 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 2 Quản lí GDMN Lần 1 quanlygdmn-l1.pdf
13 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 2 Tâm lí ĐC Lần 1 tamlydc-l1.pdf
14 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 2 Tâm lí ĐC Lần 2 tamlydc-l2.pdf
15 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 2 Âm nhạc 1&2 Lần 2 amnhac-l2.pdf
16 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 2 Âm nhạc 1&2 Lần 1 amnhac-l1.pdf
17 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 2 Tiếng việt Lần 1 tiengviet-l1.pdf
18 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 2 Thống kê - đo lường Lần 1 thongkedoluong-l1.pdf
19 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 2 Âm nhạc 1&2 Lần 1 amnhac2-l1.pdf
20 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 2 Đại cương văn học Việt Nam Lần 1 vanhoadc-l1.pdf
21 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 2 Toán cơ sở Lần 1 toancs-l1.pdf
22 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 1 Lịch sữ Đảng Lần 1 lsd - l1.pdf
23 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 1 Ngữ dụng học Lần 1 ngudunghoc - k1.pdf
24 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 1 LL&PP dạy học môn Âm nhạc Lần 1 pp nhac- k1.pdf
25 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 1 LL&PP dạy học môn Thể chất Lần 1 ppgdtc - k1.pdf
26 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 1 LL&PP dạy học môn PT ngôn ngữ cho trẻ MN Lần 1 ptngonngu- k1.pdf
27 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 1 Quản lí GDMN Lần 1 qlgdmn - k1.pdf
28 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 1 Toán cơ sở Lần 1 tcs-l1.pdf
29 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 1 Thống kê - đo lường Lần 1 tkdl - k1.pdf
30 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 1 Tâm lí Mầm non 1&2 Lần 1 tlmn 2 - k1.pdf
31 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 1 Tâm lí Mầm non 1&2 Lần 1 tlmn1 - l1.pdf
32 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bến Tre khóa 3 Danh sách đủ điều kiện thi tốt nghiệp danh-sach-du-dk--btrẻ.pdf
33 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bến Tre khóa 3 Điểm Tổng kết Điểm tổng kết diem tong ket va xet thi tn ben tre khoa 3.xlsx
34 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 1 Tiếng việt Lần 1 tv- k1.pdf
35 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 1 Tiếng việt thực hành Lần 1 tv-th - k1.pdf
36 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bến Tre khóa 3 Danh sách không đủ điều kiện thi tốt nghiệp ko-du-dk-btre3.pdf
37 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 1 Vệ sinh - bệnh học Lần 1 vesinh-behhoc - k1.pdf
38 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 1 Văn học thiếu nhi Lần 1 vhtn - k1.pdf
39 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 2 Tâm lí Mầm non 1&2 Lần 1 tamlymn1-l1.pdf
40 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 2 Tâm lí Mầm non 1&2 Lần 1 tamlymn2-l1.pdf
41 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 3 Cơ sở văn hóa Việt Nam Lần 2 c
42 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 3 Cơ sở văn hóa Việt Nam Lần 1 cosovhvn-l1.pdf
43 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 3 Cơ sở văn hóa Việt Nam Lần 3 cosovhvn-l3.pdf
44 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Đắk Lắk Khóa 5A Điểm Tổng kết Điểm tổng kết daklak - 5a (09-13) huong.xls
45 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 2 Chuyên đề 1 Lần 2 c
46 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 2 Cơ sở văn hóa Việt Nam Lần 1 cosovhvn-l1.pdf
47 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 2 Đại cương văn học Việt Nam Lần 2 daicuongvhvietnam-l2.pdf
48 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 1 Múa 1&2 Lần 1 mua-l1.pdf
49 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 1 Kinh tế chính trị Lần 1 ktct - l1.pdf
50 2012 - 2013 Hệ vừa làm - vừa học Bách Việt Khóa 1 LL&PP dạy học môn cho trẻ LQMTXQ Lần 1 mtxq- k1.pdf

«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»


 Lịch công tác tuần 

Tháng Tư 2018
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

 Tuyển dụng 

Thông tin tuyển dụng GVMN - CT TNHH DV Dục An

Công ty TNHH DV Dục Anh là công ty chuyên về Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục làm cơ sở hình thành chuỗi hệ thống trường mầm non tiêu chuẩn quốc tế ứng dụng phương pháp Montessori. Hiện nay chúng tôi có nhu cầu tuyển giáo viên Mầm non có nghiệp vụ, khả năng giao tiếp tốt làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và mô phạm. 1. Vị trí tuyển dụng: -        Giáo viên mầm...
 

 Đăng nhập  Lượt truy cập 


 Tin tức - Sự kiện 

Hội thi Nghiep vụ sư phạm của toàn thể SV khoa GDMN

HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NĂM HỌC 2017 - 2018 A. Thể lệ cuộc thi Mỗi lớp thành lập 2 đội bao gồm 12 sinh viên (bao gồm khóa 40, 41, 42, 43). Các đội sẽ thi vòng 1, sau đó Ban tổ chức sẽ chọn 4 đội có điểm cao nhất ở các khóa để thi ở vòng 2 (chung kết xếp hạng). B. Thời gian tổ chức Cuộc thi được tổ chức với 2 vòng thi: + Vòng 1: Sáng thứ 4 (18/10/2017) + Vòng 2 (Chung kết xếp...