Ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Khoa Học Giáo Dục
Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.
  

Home Trang Chủ Giới thiệu
Giới thiệu
Bổ nhiệm viên chức PDF 打印 E-mail
周二, 2016年 01月 05日 08:22

Ngày 04 tháng 01 năm 2016, hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh PGS. TS Nguyễn Kim Hồng ký quyết định bổ nhiệm Thạc sĩ Võ Thị Hồng Trước, Giảng viên khoa Khoa học Giáo dục giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Khoa học giáo duc, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng khoa (2015 – 2020).

 
Bổ nhiệm viên chức PDF 打印 E-mail
周六, 2015年 12月 26日 01:38

Ngày 25 tháng 12 năm 2015, hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh PGS. TS Nguyễn Kim Hồng ký quyết định bổ nhiệm Thạc sĩ Nguyễn Kỷ Trung, Giảng viên khoa Khoa học Giáo dục giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Khoa học  Giáo duc, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng khoa (2015 – 2020).

 
Ban chủ nhiệm khoa các thời kỳ PDF 打印 E-mail
周五, 2015年 12月 04日 07:52

.......

 
 Lượng Truy Cập