Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾTDanh mục công trình 5 năm (2003 - 2008) của các đơn vị trong Trường PDF Print E-mail
Tuesday, 06 April 2010 09:01

Thực hiện công văn số 264/ĐHSP – KHCN&SĐH, ngày 4 tháng 9 năm 2008 của Trường về tổ chức "Hội nghị Tổng kết KHCN giai đoạn 2003 - 2008 và Xây dựng kế hoạch KHCN giai đoạn 2008 - 2020”, Trường đề nghị các đơn vị họp xét đề xuất khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật trong NCKH giai đoạn 2003 - 2008.

Danh Mục Đề Tài KHCN 2003 - 2008

Mau_DMCT_2003_2008.doc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM
Số: 317 /ĐHSP-KHCN&SĐH
V/v: Khen thưởng cá nhân, tập thể có
thành tích NCKH giai đoạn 2003-2008
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10  năm 2008


Kính gửi: Trưởng các đơn vị

Thực hiện công văn số 264/ĐHSP – KHCN&SĐH, ngày 4 tháng 9 năm 2008 của Trường về tổ chức "Hội nghị Tổng kết KHCN giai đoạn 2003 - 2008 và Xây dựng kế hoạch KHCN giai đoạn 2008 - 2020”, Trường đề nghị các đơn vị họp xét đề xuất khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật trong NCKH giai đoạn 2003 - 2008.

1.         Tiêu chuẩn
 • Cá nhân:
  • Đối tượng là cán bộ của trường có đề tài nghiên cứu khoa học, các công trình nghiên cứu công bố trong giai đoạn 2003-2008 được hội đồng đánh giá loại Tốt, đúng thời hạn.
  • Công trình nghiên cứu có giá trị ứng dụng trong đào tạo, đặc biệt trong đào tạo sau đại học, trong thực tiễn kinh tế xã hội.
 • Tập thể:
  • Hoàn thành các nhiệm vụ KHCN của Trường trong giai đoạn 2003-2008.
  • Tổ chức thành công các hội nghị hội thảo khoa học cho cán bộ và sinh viên.
  • Tập thể giảng viên có nhiều công trình nghiên cứu đã đăng ký thực hiện đúng hạn, có kết quả Tốt.
2.      Hồ sơ:
 • Bản kê khai thành tích trong nghiên cứu khoa học (của cá nhân, hoặc đơn vị): nêu rõ số lượng công trình khoa học, kết quả nghiên cứu, mức độ ứng dụng…
 • Tên công trình, mã số, kết quả nghiên cứu, mức độ ứng dụng (biên bản hội đồng nghiệm thu đối với các đề tài liên kết thực hiện với đơn vị ngoài trường).
 • Bài báo khoa học: Photo bìa tạp chí, mục lục kèm theo (đối với tạp chí khoa học không phải của trường)
 • Biên bản đề xuất của đơn vị.
3.      Thời gian:
 • Các đơn vị tham khảo danh mục công trình tại website http://www.khcn.hcmup.edu.vn
 • Thông tin phản hồi cho Phòng KHCN&SĐH về các công trình của cá nhân, kết quả ứng dụng theo địa chỉ email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , để Phòng cập nhật công bố.
 • Thời gian: trước ngày 02.11.2008.
Trường đề nghị các đơn vị triễn khai kế hoạch đúng thời gian trên./.
Nơi nhận:
- Như trên ;
- Lưu : TCHC, KHCN-SĐH.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng


 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 1 of 62


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 SEARCH 

 Visitors 

 Trực tuyến 

We have 1197 guests online

 Vụ KHCN 

February 2024
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

 Public Opinion 

Nâng cao chất lượng dạy học toán

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo KHPTO - Trong hai ngày 19 và 20/4, Trường đại học sư phạm TP.HCM phối hợp với Trường đại học Grenoble Alpes (Pháp) tổ...