Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Kê khai công trình khoa học giai đoạn 2001-2011 PDF. In Email
Thứ ba, 05 Tháng 4 2011 07:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  98/ĐHSP-KHCN&TCKH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 03 năm 2011

V/v Kê khai công trình khoa học

giai đoạn 2001-2011

Kính gửi:   Trưởng các đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 – 2011 theo công văn số 471/ĐHSP-TCHC ngày 20-12-2010, tiến tới kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Trường, Trường quyết định sẽ xuất bản tập Danh mục các công trình khoa học 2001 – 2011[*] của các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Tiến sĩ, Thạc sĩ, giảng viên, nghiên cứu viên đã và đang công tác tại Trường trong 10 năm qua. Tập Danh mục này bước đầu giới thiệu sơ bộ những hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường, cũng như của từng thành viên. Nhằm chuẩn bị nội dung cho tập Danh mục này, Trường hướng dẫn các đơn vị triển khai kế hoạch thực hiện như sau:

1. Kế hoạch:

- Trưởng các đơn vị thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên thuộc đơn vị mình biết để kê khai (theo mẫu đính kèm công văn này).

- Tập hợp toàn bộ công trình của đơn vị, gửi về Trường .

2. Thời gian:

- Thời hạn cuối cùng để các đơn vị gửi danh mục bằng văn bản và đĩa mềm về Trường qua Phòng KHCN&TCKH là ngày 30/06/2011.

- Liên hệ: Phòng KHCN&TCKH, C.804, nhà C, 280 An Dương Vương.

CV. Nguyễn Thị Thuý Trinh; (08).38.352.020 (177).

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trân trọng./.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

Nơi nhận:

- Như trên ;

- Hiệu trưởng (để báo cáo) ;

- Lưu : TC-HC, KHCN-TCKH.                                                                                                                                      

PGS. TS. Nguyễn Kim Hồng


 

 


[*] Quý Thầy/Cô có thể tham khảo Danh mục công trình 25 năm của Trường ĐH Sư phạm TP HCM theo Webiste của Phòng Khoa học Công nghệ và Sau đại học (cũ)  http://khcn-sdh.hcmup.edu.vn/khcn/congtrinh/25nam/

 

 


MẪU

Danh mục công trình nghiên cứu 2001 - 2011

NGUYỄN VĂN A

A. PHẦN BẢN THÂN

Ngày sinh:


Quê quán:


Học vị:

,năm công nhận:

Chức danh:

,năm được phong:

Môn giảng dạy:


Đơn vị công tác:


Địa chỉ liên lạc:


Điện thoại:


Email:


B. PHẦN DANH MỤC

Bài báo

1. Nguyễn Văn A (2003), “Đặc điểm ngôn ngữ ca dao - dân ca Nam Bộ”, Tạp chí Ngôn ngữ, Số 1.

Đề tài nghiên cứu

2. Nguyễn Văn A (cùng cộng sự) (2003), Đề án xây dựng Trường ĐHSP TP.HCM thành Trường ĐHSP trọng điểm. Đề tài khoa học cấp Bộ.

Sách

3. Nguyễn Văn A (2003), Logic học nhập môn, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

(...)

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TPHCM

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

& TẠP CHÍ KHOA HỌC

Số: 321/ĐHSP-KHCN&TCKH

V/v thực hiện danh mục công trình

nghiên cứu khoa học 2001-2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP Hồ Chí Minh, ngày 26  tháng 9 năm 2011

 

 

Kính gửi: Trưởng các đơn vị


Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng tại cuộc họp Ban tổ chức Lễ kỉ niệm 35 năm thành lập Trường vào ngày 07-9-2011, Phòng Khoa học Công nghệ & Tạp chí Khoa học xin thông báo đến các đơn vị:

Toàn bộ Danh mục công trình nghiên cứu khoa học giai đoạn 2001-2011 của giảng viên, cán bộ Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh mà các đơn vị đã tập hợp chuyển cho Phòng KHCN&TCKH theo công văn số  98/ĐHSP-KHCN&TCKH, ngày 05 tháng 3 năm 2011, phòng chúng tôi đã đưa lên Website của Trường (đường dẫn: http://phongkhcn.hcmup.edu.vn/; mục Công trình KH của GV); không xuất bản.

Quý thầy cô vui lòng liên hệ chuyên viên Nguyễn Thị Thúy Trinh, Phòng Khoa học Công nghệ & Tạp chí Khoa học, e-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. để tiếp tục kê khai công trình nghiên cứu khoa học (nếu chưa kê khai) hoặc cập nhật thông tin.

Trân trọng.

TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);                                                                                                                                                                    (Đã kí)

- Lưu: KHCN&TCKH.

TS Trần Hoàng

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 2 trong tổng số 59


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 1020 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Mười Hai 2022
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1