Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾTDanh mục công trình 5 năm (2003 - 2008) của các đơn vị trong Trường PDF Print E-mail
Tuesday, 06 April 2010 09:01

Thực hiện công văn số 264/ĐHSP – KHCN&SĐH, ngày 4 tháng 9 năm 2008 của Trường về tổ chức "Hội nghị Tổng kết KHCN giai đoạn 2003 - 2008 và Xây dựng kế hoạch KHCN giai đoạn 2008 - 2020”, Trường đề nghị các đơn vị họp xét đề xuất khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật trong NCKH giai đoạn 2003 - 2008.

Danh Mục Đề Tài KHCN 2003 - 2008

Mau_DMCT_2003_2008.doc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM
Số: 317 /ĐHSP-KHCN&SĐH
V/v: Khen thưởng cá nhân, tập thể có
thành tích NCKH giai đoạn 2003-2008
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10  năm 2008


Kính gửi: Trưởng các đơn vị

Thực hiện công văn số 264/ĐHSP – KHCN&SĐH, ngày 4 tháng 9 năm 2008 của Trường về tổ chức "Hội nghị Tổng kết KHCN giai đoạn 2003 - 2008 và Xây dựng kế hoạch KHCN giai đoạn 2008 - 2020”, Trường đề nghị các đơn vị họp xét đề xuất khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật trong NCKH giai đoạn 2003 - 2008.

1.         Tiêu chuẩn
 • Cá nhân:
  • Đối tượng là cán bộ của trường có đề tài nghiên cứu khoa học, các công trình nghiên cứu công bố trong giai đoạn 2003-2008 được hội đồng đánh giá loại Tốt, đúng thời hạn.
  • Công trình nghiên cứu có giá trị ứng dụng trong đào tạo, đặc biệt trong đào tạo sau đại học, trong thực tiễn kinh tế xã hội.
 • Tập thể:
  • Hoàn thành các nhiệm vụ KHCN của Trường trong giai đoạn 2003-2008.
  • Tổ chức thành công các hội nghị hội thảo khoa học cho cán bộ và sinh viên.
  • Tập thể giảng viên có nhiều công trình nghiên cứu đã đăng ký thực hiện đúng hạn, có kết quả Tốt.
2.      Hồ sơ:
 • Bản kê khai thành tích trong nghiên cứu khoa học (của cá nhân, hoặc đơn vị): nêu rõ số lượng công trình khoa học, kết quả nghiên cứu, mức độ ứng dụng…
 • Tên công trình, mã số, kết quả nghiên cứu, mức độ ứng dụng (biên bản hội đồng nghiệm thu đối với các đề tài liên kết thực hiện với đơn vị ngoài trường).
 • Bài báo khoa học: Photo bìa tạp chí, mục lục kèm theo (đối với tạp chí khoa học không phải của trường)
 • Biên bản đề xuất của đơn vị.
3.      Thời gian:
 • Các đơn vị tham khảo danh mục công trình tại website http://www.khcn.hcmup.edu.vn
 • Thông tin phản hồi cho Phòng KHCN&SĐH về các công trình của cá nhân, kết quả ứng dụng theo địa chỉ email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , để Phòng cập nhật công bố.
 • Thời gian: trước ngày 02.11.2008.
Trường đề nghị các đơn vị triễn khai kế hoạch đúng thời gian trên./.
Nơi nhận:
- Như trên ;
- Lưu : TCHC, KHCN-SĐH.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng


 
Kết quả Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài cấp Cơ sở năm 2010 PDF Print E-mail
Tuesday, 06 April 2010 09:33

Kết quả có 48 đề tài phê duyệt, 16 đề tài không phê duyệt trong tổng số 64 đăng ký thực hiện cho kế hoạch năm 2010.

Xem Chi Tiết - Tải File đính kèm 
Tham dự Hội nghị Sinh viên NCKH các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ V tại Trường Đại học Đồng Tháp PDF Print E-mail
Wednesday, 27 October 2010 17:00

Trong hai ngày 23&24-10-2010, Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ V đã được tổ chức tại Trường Đại học Đồng Tháp, TP Cao Lãnh. Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã cử một đoàn tham dự gồm 11 thành viên (8 SV được chọn báo cáo tại Hội nghị, 1 GV hướng dẫn cùng lãnh đạo, chuyên viên Phòng Khoa học Công nghệ và Tạp chí Khoa học). Trường ĐH Đồng Tháp đã đưa các đoàn đến viếng Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại TP Cao Lãnh trước giờ khai mạc Hội nghị và tham quan Khu Du lịch sinh thái Gáo Giồng bằng đường thủy sau khi kết thúc Hội nghị.

Sau đây là một số hình ảnh đã được ghi lại.

Tại Mộ cụ Phó bảng


Nơi tổ chức Hội nghị


Báo cáo tại tiểu ban

 

Trên thuyền đến Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng

Tại cổng Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng

Và ghé chợ trên đường trở về

 
HOẠT ĐỘNG KH-CN THÁNG 12-2010 & THÁNG 1-2011 PDF Print E-mail
Wednesday, 30 March 2011 15:41

TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

THÁNG 12-2010 & THÁNG 1-2011

A. Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ

1. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở thành lập theo Quyết định số 2137/QĐ-ĐHSP ngày 30-11-2010, đã họp ngày 28-12-2010 đánh giá đề tài “Xây dựng giáo trình điện tử môn Lịch sử văn minh thế giới”, mã số: CS2009.19.55, chủ nhiệm: ThS Nguyễn Minh Mẫn, Khoa Lịch sử Trường ĐHSP TPHCM. Đề tài đã số hóa giáo trình, tập hợp được nhiều phim, ảnh, nội dung phù hợp với chương trình môn Lịch sử văn minh thế giới, vì vậy, có ý nghĩa thực tiễn cao, giúp giáo viên có thêm một phương tiện dạy học hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đổi mới phương pháp dạy và học theo mô hình lấy người học làm trung tâm. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

2. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở thành lập theo Quyết định số 574/QĐ-ĐHSP ngày 04-5-2010, đã họp ngày 30-12-2010 đánh giá đề tài “Văn hóa, văn minh Nhật Bản và ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Nhật Bản”, mã số: CS2009.19.57, chủ nhiệm: TS Trịnh Tiến Thuận, Khoa Lịch sử Trường ĐHSP TPHCM. Đề tài nghiên cứu các yếu tố cấu thành văn hóa và văn minh Nhật Bản cũng như những nét riêng biệt đặc sắc của văn hóa văn minh Nhật Bản, là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên, học viên cao học và những ai quan tâm đến văn hóa Nhật Bản. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

3. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở thành lập theo Quyết định số 2512/QĐ-ĐHSP ngày 27-12-2010, đã họp ngày 31-12-2010 đánh giá đề tài “Xây dựng các thí nghiệm đơn giản nhằm phát triển kỹ năng dự đoán cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động khám phá khoa học”, mã số: CS2009.19.57, chủ nhiệm: ThS Đỗ Chiêu Hạnh, Khoa Giáo dục Mầm non Trường ĐHSP TPHCM. Đề tài mang tính ứng dụng cao, đã đưa ra 10 thí nghiệm nhằm phát triển khả năng dự đoán của trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động khám phá khoa học. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

4. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở thành lập theo Quyết định số 2471/QĐ-ĐHSP ngày 22-12-2010, đã họp ngày 06-01-2011 đánh giá đề tài “Xây dựng tài liệu hướng dẫn thí nghiệm thực hành Sinh học 11 (cơ bản) trung học phổ thông”, mã số: CS2009.19.61, chủ nhiệm: ThS Lê Phan Quốc, Khoa Sinh học Trường ĐHSP TPHCM. Đề tài đã đưa ra hướng dẫn cho việc thực hành 8 thí nghiệm trong sách giáo khoa Sinh học 11 (cơ bản), giúp giáo viên và sinh viên thực hiện thí nghiệm dễ dàng hơn. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

5. Hội đồng KH&CN chuyên ngành tổng kết, nghiệm thu đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu về phông phóng xạ ở một số khu vực tại tỉnh Đồng Nai và đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường” do Trường ĐHSP TPHCM phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai thực hiện, chủ nhiệm: TS Thái Khắc Định, Khoa Vật lý Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 209/QĐ-SKHCN ngày 13-12-2010, đã họp ngày 31-12-2010. Hội đồng nhận xét: “Đề tài đã sử dụng các phương pháp khoa học hạt nhân một cách có hệ thống và sử dụng các thiết bị hiện đại để thu thập, xử lý và phân tích mẫu, thu được 7025 chỉ tiêu khoa học (về liều xuất gamma, hoạt độ các đồng vị phóng xạ, thông số đặc trưng phóng xạ môi trường); 88 bộ bản đồ với 11 lớp bản đồ thành phần là cơ sở đáng tin cậy cho những nghiên cứu tiếp theo”. Đề tài đã được xếp loại Đạt (mức A).

6. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Nhánh liên tục trong tập nghiệm của bất đẳng thức biến phân”, mã số: CS2008.19.24, chủ nhiệm: PGS-TS Nguyễn Bích Huy, Khoa Toán – Tin học Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 166/QĐ-ĐHSP ngày 18-01-2011, đã họp ngày 24-01-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài đã sử dụng một số kết quả về bất phương trình biến phân vi phân và kết hợp với lý thuyết phương trình trong không gian có thứ tự để nghiên cứu cấu trúc tập nghiệm của bất đẳng thức phân mới như: sự phân nhánh nghiệm, tồn tại tập con liên thông không bị chặn trong tập nghiệm”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

7. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Sự tồn tại và cấu trúc tập nghiệm của một số lớp phương trình vi phân phi tuyến”, mã số: CS2009.19.64, chủ nhiệm: PGS-TS Nguyễn Bích Huy, Khoa Toán – Tin học Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 164/QĐ-ĐHSP ngày 18-01-2011, đã họp ngày 24-01-2011. Hội đồng nhận xét: “Đề tài đã áp dụng các kết quả tổng quát của lý thuyết phương trình trong không gian có thứ tự để nghiên cứu sự tồn tại nghiệm, cấu trúc tập nghiệm dương (có thể không bị chặn) của phương trình logistic chứa toán tử p – Laplace”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

8. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Thử nghiệm chỉnh âm cho trẻ dị tật bộ máy phát âm do hội chứng Treacher Collin”, mã số: CS2010.19.119, chủ nhiệm: TS Nguyễn Thị Ly Kha, Khoa Giáo dục Tiểu học Trường ĐHSP TPHCM, thành lập theo Quyết định số 165/QĐ-ĐHSP ngày 18-01-2011, đã họp ngày 25-01-2011. Hội đồng nhận xét: “Kết quả đề tài là 6 sản phẩm có giá trị khoa học và thực tiễn cao: phiếu test âm ngữ bằng hình ảnh, nội dung luyện tập chỉnh âm, bảng âm - tiếng - từ - câu - đoạn - bài luyện tập chỉnh âm (có kèm hình ảnh minh họa), một số giáo án chỉnh âm, bản giới thiệu tóm tắt công trình của sinh viên, 2 bài báo đã đăng trên Tạp chí Ngôn ngữ - Viện Ngôn ngữ học Việt Nam. Sản phẩm của đề tài là đóng góp mới và to lớn cho lĩnh vực trị liệu ngữ âm và giáo dục ngôn ngữ cho trẻ khuyết tật vốn vẫn chưa tồn tại ở Việt Nam”. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

B. Hội nghị và Hội thảo khoa học

1. Ngày 18-12-2010, Khoa Trung văn Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã tổ chức “Hội thảo khoa học năm 2010". Hội thảo có sự tham dự của đại diện Ban Giám hiệu, các Khoa, Phòng, Ban và đông đảo giảng viên, sinh viên trong Khoa. Hội thảo đã thảo luận về thực trạng đào tạo và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và đổi mới phương pháp giảng dạy theo học chế tín chỉ.

2. Ngày 23-12-2010, Khoa Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Sư phạm TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học “Ngành đào tạo giáo viên tiểu học với đề án ngoại ngữ quốc gia 2008-2020”. Tham dự Hội thảo có hơn 100 đại biểu là các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu giáo dục, các cán bộ giảng dạy của các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường cao đẳng và đại học trên toàn quốc, các báo đài, đại diện Ban Giám hiệu và các Khoa, Phòng, Ban trong Trường. Đại biểu dự Hội thảo đã thảo luận về các chủ đề: Vai trò và vị thế của các khoa đào tạo giáo viên tiểu học trong sứ mệnh tạo nguồn nhân lực giáo viên tiếng Anh ở tiểu học; định hướng, chuẩn và chương trình đào tạo giáo viên tiếng Anh ở tiểu học; giải pháp xây dựng chương trình đào tạo giáo viên dạy tiểu học và dạy tiếng Anh ở tiểu học…

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 1 of 77


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 SEARCH 

 Visitors 

 Trực tuyến 

We have 1175 guests online

 Vụ KHCN 

February 2024
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

 Public Opinion 

Nâng cao chất lượng dạy học toán

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo KHPTO - Trong hai ngày 19 và 20/4, Trường đại học sư phạm TP.HCM phối hợp với Trường đại học Grenoble Alpes (Pháp) tổ...