Kỉ niệm 35 năm ngày thành lập trường
  
Giáo sư và phó Giáo sư của trường đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh

GIÁO SƯ

1    Lê Trí Viễn Khoa Ngữ văn
2    Dương Thiệu Tống Khoa Tâm lí – Giáo dục
3    Lê Ngọc Trà
Viện Nghiên cứu Giáo dục
4    Mai Quốc Liên Phòng KHCN và SĐH   

PHÓ GIÁO SƯ

1    Trần Hữu Bổng Khoa Toán – Tin học
2    Trịnh Văn Biều Khoa Hóa học
3    Hoàng Văn Cẩn Ban Giám hiệu
4    Đậu Thế Cấp Khoa Toán – Tin học
5    Lê Thị Hoài Châu
Khoa Toán – Tin học
6    Hoàng Chúng
Ban Giám hiệu
7    Hoàng Dũng Khoa Ngữ văn
8    Trần Thanh Đạm Ban Giám hiệu
9    Võ Xuân Đàn
P. KHCN-SĐH
10    Trần Xuân Đề
Khoa Ngữ văn
11    Đoàn Văn Điều
Khoa Tâm lí – Giáo dục
12    Nguyễn Định Khoa Toán – Tin học
13    Nguyễn Thị Hai
Khoa Ngữ văn
14    Trần Văn Hạo Trung tâm Tin học
15    Phạm Xuân Hậu Viện Nghiên cứu Giáo dục
16    Hồ Sỹ Hiệp Khoa Ngữ văn
17    Lê Hoàn Hóa
Khoa Toán – Tin học
18    Lê Văn Hoàng Khoa Vật lí   
19    Bùi Ngọc Hồ Khoa Tâm lí – Giáo dục
20    Nguyễn Kim Hồng Ban Giám hiệu
21    Nguyễn Cảnh Huệ
Khoa Lịch sử
22    Bùi Mạnh Hùng
Khoa Ngữ văn
23    Đào Trọng Hùng
Viện Nghiên cứu Giáo dục
24    Nguyễn Bích Huy 
Khoa Toán – Tin học
25    Nguyễn Mộng Hy Khoa Toán – Tin học
26    Nguyễn Thị Ly Kha Khoa Giáo dục Tiểu học
27    Nguyễn Trọng Khâm Ban Giám hiệu
28    Từ Kỳ Ban Giám hiệu
29    Đặng Ngọc Lệ
Khoa Ngữ văn
30    Nguyễn Văn Lộc Khoa Giáo dục Mầm non
31    Trần Tuấn Nam Khoa Toán – Tin học
32    Nguyễn Khắc Nhạp Khoa Vật lí   
33    Phùng Quý Nhâm Khoa Ngữ văn
34    Hoàng Nhân Khoa Ngữ văn
35    Trần Quỳnh Nga Khoa Ngữ văn
36    Bùi MạnhNhị Ban Giám hiệu
37    Dư Ngọc Ngân Khoa Ngữ văn
38    Ngô Minh Oanh
Khoa Lịch sử
39    Bùi Ngọc Oánh
Khoa Tâm lí – Giáo dục
40    Nguyễn Tấn Phát
Ban Giám hiệu
41    Phạm Thị Phương Khoa Ngữ văn
42    Nguyễn Phan Quang Khoa Lịch sử
43    Mỵ Vinh Quang Khoa Toán – Tin học
44    Lê Văn Sáu Khoa Lịch sử
45    Trịnh Sâm Khoa Ngữ văn
46    Trần Hữu Tá
Khoa Ngữ văn
47    Nguyễn Thành Thi Khoa Ngữ văn
48    Trần Văn Tấn
Khoa Toán – Tin học
49    Cao Minh Thì
Ban Giám hiệu
50    Lê Văn Tiến Khoa Toán – Tin học
51    Trần Thị Tửu
Khoa Hóa học
52    Nguyễn Anh Tuấn
Khoa Toán – Tin học
53    Bùi Tường Trí
Khoa Toán – Tin học
54    Lương DuyTrung
Khoa Ngữ văn
55    Nguyễn Thanh Tùng Khoa Tiếng Anh
56    Cù Đình Tú Khoa Ngữ văn
57    Đoàn Thị ThuVân
Khoa Ngữ văn
58    Trương GiaVinh
Khoa Tiếng Nga
59    Lê Anh Vũ Khoa Toán – Tin học
60    Phan Huy Xu
Khoa Địa lí   
61    Lê Thu Yến
Khoa Ngữ văn
 
Nhà giáo nhân dân - Nhà giáo ưu tú của trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

NHÀ GIÁO NHÂN DÂN

1    GS. Lê Trí Viễn
Năm phong tặng : 1991
2    TS. Trần Văn Tấn Năm phong tặng : 2008

NHÀ GIÁO ƯU TÚ

1    PGS.TS. Nguyễn Mộng Hy Năm phong tặng : 1990   
2    PGS. Cù Đình Tú Năm phong tặng : 1990   
3    PGS.TS. Từ Kỳ Năm phong tặng : 1992   
4    TS. Trần Văn Tấn Năm phong tặng : 1994   
5    PGS. Bùi Ngọc Hồ Năm phong tặng : 1994
6    PGS.TS. Nguyễn Trọng Khâm Năm phong tặng : 1994   
7    PGS. Nguyễn Nguyên Trứ Năm phong tặng : 1994
8    PGS.TS. Nguyễn Phan Quang Năm phong tặng : 1994   
9    Thầy Trần Tráng Năm phong tặng : 1994   
10   PGS.TS. Trần Văn Hạo Năm phong tặng : 1994   
11    GVC. Trần Hoán Năm phong tặng : 1996   
12    PGS.TS. Trần Hữu Tá Năm phong tặng : 1996   
13    PGS.TS. Đào Trọng Hùng Năm phong tặng : 1996   
14    PGS. Lương Duy Trung Năm phong tặng : 1998   
15    Thầy Ngô Chanh Năm phong tặng : 1998
16    PGS.TS. Phan Huy Xu Năm phong tặng : 1998   
17    Cô Ngô Thị Mai Anh Năm phong tặng : 1999   
18    GVC. Lê Vinh Quốc Năm phong tặng : 2000   
19    PGS.TS. Nguyễn Thị Hai Năm phong tặng : 2000   
20    ThS. Phan Kỳ Nam Năm phong tặng : 2000   
21    PGS.TS. Trần Xuân Đề Năm phong tặng : 2000   
22    PGS.TSKH. Trần Hữu Bổng Năm phong tặng : 2002
23    GVC. Nguyễn Minh Hòa Năm phong tặng : 2002   
24    Cô Trần Thị Cung Năm phong tặng : 2002
25    TS. Trần Thị Thanh Năm phong tặng : 2002   
26    PGS.TSKH Bùi Mạnh Nhị
Năm phong tặng : 2012
 
Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước về khoa học công nghệ và văn học nghệ thuật
GS. TSKH. Lê Ngọc Trà

GS. TSKH. Lê Ngọc Trà
Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2007

Cụm công trình:
- Lí luận văn học (1991)
- Thách thức của sáng tạo văn hóa (2002)

GS. NGND Lê Trí Viễn

GS. NGND Lê Trí Viễn
Được Hội đồng Giải thưởng cấp Nhà nước đề nghị trao
Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học Công nghệ năm 2010
Công trình: Lê Trí Viễn - Một đời dạy văn, viết văn

GS. TS. Mai Quốc Liên

GS. TS. Mai Quốc Liên
Được Hội đồng Giải thưởng cấp Nhà nước đề nghị trao
Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ năm 2010
Cụm công trình:
- Nhân vật lịch sử và nhà văn hóa
- Ngô Thì Nhậm (1746 - 1809)

 
Phó Hiệu trưởng nhà trường qua các thời kì
 1. Thầy Trần Duy Châu
 2. Thầy Huỳnh Thế Cuộc
 3. Thầy Trần Tráng
 4. PGS.TS. Cao Minh Thì
 5. Thầy Nguyễn Quốc Bảo
 6. Thầy Nguyễn Giáo Huấn
 7. PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát
 8. TS. Nguyễn Thị Bê
 9. PGS.TS. Từ Kỳ
 10. PGS.TS. Nguyễn Trọng Khâm
 11. NGƯT. Lê Vinh Quốc
 12. PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng
 13. TS. Dương Lương Sơn
 14. TS. Huỳnh Thanh Triều
 15. TS. Bạch Văn Hợp
 16. ThS. Đặng Chính Nghĩa
 17. PGS. TS. Hoàng Văn Cẩn

CÁC CÁN BỘ TIẾP QUẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM SÀI GÒN NĂM 1975

 1. Ông Nguyễn Sinh
 2. TS. Võ Quang Phúc
 3. Thầy Trần Tráng
 4. PGS. Hoàng Chúng
 5. PGS. Hoàng Nhân

NHỮNG THÀNH VIÊN HỖ TRỢ VIỆC TIẾP QUẢN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NĂM 1975

 1. Thầy Trần Văn Tấn, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Sài Gòn.
 2. Hòa thượng Thích Minh Châu, nguyên Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh.
 3. Ông Hồ Hữu Nhật, Chủ tịch Hội Sinh viên Sài Gòn.
 4. Bà Cao Thị Quế Hương, sinh viên Đại học Sư phạm Sài Gòn.
 5. Bà Tôn Nữ Thị Ninh, giảng viên Đại học Sư phạm Sài Gòn.
 
«Bắt đầuLùi1234Tiếp theoCuối»

Trang 1 trong tổng số 4


 Các sự kiện chính 

Không có sự kiện nào

 Đang trực tuyến 

Hiện có 2004 khách Trực tuyến