Kỉ niệm 35 năm ngày thành lập trường
  


Kế hoạch số 92

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 92 / KH-ĐHSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TP.HCM, ngày      tháng    năm 2011

KẾ HOẠCH
LÀM KỶ YẾU “TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
35 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1976 - 2011
)

Chuẩn bị kỷ niệm 35 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với nhiều hoạt động khác của Trường, Ban Tổ chức có kế hoạch thực hiện kỷ yếu “Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 35 năm xây dựng và phát triển (1976 - 2011)”.

I.Mục đích

- Ôn lại chặng đường 35 năm qua, ghi nhận những công sức của các tập thể và cá nhân đã đóng góp xây dựng Trường.
- Động viên, tập hợp ý chí của mọi thành viên đối với Trường.
- Giới thiệu Trường với xã hội để được sự quan tâm của các ngành, các cấp đối với nhiệm vụ xây dựng Trường Đại học Sư phạm TP.HCM thành trường sư phạm trọng điểm khu vực phía Nam.

Đọc thêm...
 
Các bài viết khác...


 Các sự kiện chính 

Không có sự kiện nào

 Đang trực tuyến 

Hiện có 1484 khách Trực tuyến