Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Sau Đại Học
  

Lịch công tác tuần

Trang chủ Luận văn - Luận án Tiến sĩ Lịch bảo vệ luận án
TS Lịch bảo vệ luận án
Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ PDF 打印 E-mail
周一, 2017年 12月 11日 04:05

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho:

1. Chuyên ngành Địa lý học

Nghiên cứu sinh: Huỳnh Phi Yến

Khóa học: 2015- 2019

Tên đề tài luận án: Phát triển nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long theo hướng tăng trưởng xanh

Chuyên ngành: Địa lý học

Mã số: 62 31 05 01

Người hướng dẫn:  PGS.TS. Nguyễn Minh Tuệ, TS. Đàm Nguyễn Thùy Dương

Thời gian: Thứ bảy, 13h30 ngày 23/05/2020

Địa điểm: Phòng B.404, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp.HCM, 280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Kính mời quý vị quan tâm tham dự.

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Bé Ba

Khóa học: 2013 - 2017

Tên đề tài luận án: Các nhân tố ảnh hưởng và giải pháp đảm bảo an ninh lương thực vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chuyên ngành: Địa lý học

Mã số: 62 31 05 01

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng, PGS.TS. Đào Ngọc Cảnh

Thời gian: Thứ tư, 08 giờ 00 ngày 28/3/2020

Địa điểm: Phòng C.506, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp. HCM 280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Phú Thắng

Khóa học: 2015 - 2019

Tên đề tài luận án: Phát triển du lịch tỉnh An Giang trong liên kết vùng phụ cận

Chuyên ngành: Địa lý học

Mã số: 62 31 05 01

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Sơn, TS. Trương Văn Tuấn

Thời gian: Thứ tư, 14 giờ 00 ngày 28/3/2020

Địa điểm: Phòng C.506, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp. HCM 280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Trọng Hiếu

Khóa học: 2013- 2017

Tên đề tài luận án: Phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh thời kì hội nhập

Chuyên ngành: Địa lý học

Mã số: 62 31 05 01

Người hướng dẫn:  PGS.TS. Phạm Xuân Hậu

Thời gian: Thứ năm, 08 giờ 00 ngày 24/01/2019

Địa điểm: Phòng B.404, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp. HCM, 280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Kính mời quý vị quan tâm tham dự.

2. Chuyên ngành Toán Gải tích

2.1. Nghiên cứu sinh: Trương Vĩnh An

Khóa học: 2013- 2017

Tên đề tài luận án: Một số tính chất định tính của vài lớp phương trình vi phân giá trị khoảng

Chuyên ngành: Toán giải tích

Mã số: 62 46 01 02

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn, PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Thời gian: Thứ tư, 08 giờ 30 ngày 16/01/2019

Địa điểm: Phòng B.404, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp. HCM, 280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

 
 Truy cập