Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Sau Đại Học
  

Lịch công tác tuần

Trang chủ Luận văn - Luận án Thạc sĩ Lịch bảo vệ luận văn
Ths Lịch bảo vệ luận văn
Lịch bảo vệ luận văn khóa 28,27,26/2019 PDF 打印 E-mail
周五, 2019年 11月 15日 07:30

Lịch bảo vệ luận văn khóa 28, 27, 26/ 2019. Xem file

 
Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 27 PDF 打印 E-mail
周四, 2017年 10月 26日 14:30

Lịch bảo vệ luận văn Khóa 27 (2016-2018). Xem file

Lịch bảo vệ luận văn Khóa 26 (2015-2017)

1. Lịch bảo vệ luận văn ngành Quản lí giáo dục

2. Lịch bảo vệ luận văn ngành Tâm lí học

3. Lịch bảo vệ luận văn ngành Giáo dục tiểu học

4. Lịch bảo vệ luận văn ngành Địa lí học

5. Lịch bảo vệ luận văn ngành Lí luận văn học

6. Lịch bảo vệ luận văn ngành Lịch sử Việt Nam

7. Lịch bảo vệ luận văn ngành Sinh thái học

8. Lịch bảo vệ luận văn ngành LL&PP dạy học bộ môn Toán

9. Lịch bảo vệ luận văn ngành LL&PP dạy học bộ môn Vật lí

10. Lịch bảo vệ luận văn ngành LL&PP dạy học bộ môn Hóa học

11. Lịch bảo vệ luận văn ngành Đại số và lí thuyết số

12. Lịch bảo vệ luận văn ngành Hóa hữu cơ

13. Lịch bảo vệ luận văn ngành Hóa vô cơ

14. Lịch bảo vệ luận văn chuyên ngành Văn học Việt Nam

15. Lịch bảo vệ luận văn chuyên ngành Giáo dục Mầm non

16. Lịch bảo vệ luận văn chuyên ngành Khoa học máy tính

 
 Truy cập