Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Sau Đại Học
  

Lịch công tác tuần

Ths Biểu mẫu
Biểu mẫu luận văn Thạc sĩ PDF 打印 E-mail
周二, 2017年 10月 17日 07:33

HỆ THỐNG BIỂU MẪU

Stt

Tên biểu mẫu

Tải File

1

Quy định trình bày luận văn

Tải File

2

Mẫu trang bìa luận văn

Tải File

3

Danh mục các chuyên ngành

Tải File

4

Lí lịch khoa học

Tải File

5

Đơn xin bảo vệ luận văn

Tải File

6

Biên bản xác nhận chỉnh sửa luận văn

Tải File

7 Đơn xin gia hạn luận văn Tải File
8 Phiếu đăng kí đề tài luận văn Tải File
9 Mẫu phiếu nhận xét đề cương luận văn Tải File
10 Biên bản thông qua đề cương luận văn Tải File
11 Mẫu đơn xin thay đổi thực hiện luận văn Tải File
12 Phiếu nhận xét luận văn thạc sĩ của người hướng dẫn Tải File
13 Quy định trích dẫn luận văn

Tải File

 
 Truy cập