Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Sau Đại Học
  

Lịch công tác tuần

Trang chủ Đào tạo Thạc sĩ Kết quả học tập
Ths Kết quả học tập
KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRIẾT HỌC KHÓA 30.2 PDF 打印 E-mail
周四, 2020年 08月 27日 07:19

Kết quả thi kết thúc học phần Khóa 30.2 (2019-2021). Xem file

 
Kết quả thi kết thúc học phần Tiếng Anh - Đợt tháng 6/2020 PDF 打印 E-mail
周五, 2020年 08月 07日 08:37

Kết quả thi kết thúc học phần Tiếng Anh - Đợt tháng 6/2020. Xem file

 
Kết quả thi học phần Triết học khóa 30.1 PDF 打印 E-mail
周一, 2019年 05月 06日 06:31

Kết quả thi kết học phần Triết học khóa 30.1. Xem file . Đơn xin phúc khảo. Tải file

Kết quả thi kết thúc học phần Tiếng Anh, đợt tháng 5, 2019. Xem file

Kết quả thi kết học phần Triết học khóa 29. Xem file

Kết quả thi kết học phần Triết học khóa 26,27,28. Xem file

 




 Truy cập