Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Sau Đại Học
  

Lịch công tác tuần

Ths Lịch học
THỜI KHÓA BIỂU 30.2 PDF. In Email
Thứ tư, 12 Tháng 2 2020 02:56

 

TT

Chuyên ngành

Thời khóa biểu

Danh sách lớp

Thông tin

liên hệ

1

Toán giải tích

TKB

Danh sách

2

Đại số và lí thuyết số

TKB

Danh sách

3

Hình học và tôpô

TKB

Danh sách

 

4

LL&PP DHBM Toán

TKB

Danh sách

 

5

LL&PP DHBM Vật lý

TKB

Danh sách

 

6

Hoá vô cơ

TKB

Danh sách

 

7

Hoá hữu cơ

TKB

Danh sách

 

8

Lý luận văn học

TKB

Danh sách

 

9

Văn học Việt Nam

TKB

Danh sách

 

10

Văn học nước ngoài

TKB

Danh sách

 

11

Lịch sử Việt Nam

TKB

Danh sách

 

12

Quản lý giáo dục

TKB

Danh sách

 

13

Giáo dục học (Giáo dục tiểu học)

TKB

Danh sách

 

14

Giáo dục học (Giáo dục mầm non)

TKB

Danh sách

 

15

Tâm lý học

TKB

Danh sách

 

16

Địa lý học

TKB

Danh sách

 

17

Sinh thái học

TKB

Danh sách

 

18

Khoa học máy tính

TKB

Danh sách

 

19

LL&PP DHBM tiếng Pháp

TKB

Danh sách

 

20

LL&PP DHBM tiếng Trung Quốc

TKB

Danh sách

 

 
Thời khóa biểu K30.1 PDF. In Email
Thứ năm, 01 Tháng 11 2018 17:00

TT

Chuyên ngành

Thời khóa biểu

Danh sách lớp

1

LL&PP DHBM Toán

TKB

Danh sách

2

LL&PP DHBM Vật lý

TKB

Danh sách

3

LL&PP DHBM Hóa học

TKB

Danh sách

4

Quản lý giáo dục

TKB

Danh sách

5

Giáo dục học

TKB

Danh sách

6

Giáo dục học (Giáo dục mầm non)

TKB

Danh sách

7

Tâm lý học

TKB

Danh sách

8

Địa lý học

TKB

Danh sách

9

LL&PP DHBM tiếng Anh

TKB

Danh sách

 

 

Lịch học Đợt 1 (các môn chung), cao học khóa 30. Xem file

Danh sách phân chia lớp Triết học. Khối ngành Khoa học Tự nhiên. Xem file

Danh sách phân chia lớp Triết học. Khối ngành Khoa học Xã hội và Ngoại ngữ. Xem file

Danh sách phân chia lớp Tiếng Anh. Xem file

Lưu ý:

- Đối với những học viên đăng kí học ngoại ngữ Tiếng Trung Quốc và Tiếng Pháp sẽ được ghép học với Khóa 31

- Học viên không xin đổi lớp học dưới bất kì hình thức nào

 
 Truy cập