Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Sau Đại Học
  

Lịch công tác tuần

Trang chủ Tuyển sinh Tiến sĩ Kết quả tuyển sinh
TS Kết quả tuyển sinh
Kết quả trúng tuyển trình độ tiến sĩ, Đợt tháng 9/2019 PDF 打印 E-mail
周四, 2019年 10月 17日 08:34

Kết quả trúng tuyển trình độ tiến sĩ, Đợt tháng 9/2019. Xem file

 
Kết quả trúng tuyển trình độ tiến sĩ, Đợt tháng 8/2018 PDF 打印 E-mail
周二, 2018年 10月 02日 08:54

Thông báo kết quả công nhận trúng tuyển trình độ tiến sĩ, đợt tháng 8/2018. Xem kết quả

 
Kết quả chấm thi tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt tháng 8/2018 PDF 打印 E-mail
周一, 2018年 09月 24日 08:17

Kết quả chấm thi tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt tháng 8 năm 2018. Xem kết quả

 
 Truy cập