Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Sau Đại Học
  

Lịch công tác tuần

Trang chủ Tuyển sinh Thạc sĩ Ôn thi tuyển sinh
Ths Ôn thi tuyển sinh
Thông báo lịch ôn tập tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt tháng 9/2020 PDF 打印 E-mail
周五, 2020年 07月 03日 06:18

Thông báo lịch ôn tập tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt tháng 9/2020 gồm:

- Lịch ôn tập môn Tiếng Anh. Xem file

Danh sách chia lớp ôn tập môn Tiếng Anh. Xem file

- Lịch ôn tập môn cơ bản và cơ sở. Xem file

 
Thông báo dời lịch ôn tập tuyển sinh trình độ thạc sĩ, đợt tháng 4/2020 PDF 打印 E-mail
周二, 2020年 02月 11日 02:54

Thông báo dời lịch ôn tập tuyển sinh trình độ thạc sĩ, đợt tháng 4/2020. Xem file

 
Lịch ôn tập đầu vào thạc sĩ đợt tháng 9/2019 PDF 打印 E-mail
周四, 2019年 03月 07日 01:25

Lịch ôn tập đầu vào thạc sĩ, đợt 9/2019. Xem file

Danh sách phân chia lớp ôn tập môn Tiếng Anh. Xem file

Lưu ý: Những Anh/chị nào không có tên trong danh sách sẽ vào lớp Tiếng Anh 2

 
Lịch ôn tập đầu vào thạc sĩ khóa 30 - năm 2019 PDF 打印 E-mail
周四, 2019年 02月 14日 17:00

Lịch ôn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ khóa 30 - năm 2019

1. Lịch ôn thi môn ngoại ngữ. xem file

2. Danh sách phân lớp môn ngữ ngữ. Lớp Tiếng Anh 1; Lớp Tiếng Anh 2; Lớp Tiếng Pháp

3. Lịch ôn thi môn cơ bản và cơ sở. Xem file

Anh,chị lưu ý:

- Anh,chị nào chưa có tên trong danh sách  hoặc có tên trong danh sách nhưng thông tin cá nhân chưa chính xác vui lòng gửi email  cho Thầy Nguyễn Chung Hải ( 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 ) để được điều chỉnh.

 
 Truy cập