Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Sau Đại Học
  

Lịch công tác tuầnQuy định - Quy chế tuyển sinh và đào tạo Thạc sĩ PDF 打印 E-mail
周二, 2017年 10月 17日 06:16

1. Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xem tại đây

2. Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. Xem tại đây

3. Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ. Xem tại đây

4. Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Xem tại đây

5. Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Xem tại đây

6. Quy định Khung năng lực trình độ quốc gia Việt Nam. Xem tại đây

 


 Truy cập