Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Sau Đại Học
  

Lịch công tác tuần

Ths Biểu mẫu
Biểu mẫu đào tạo Thạc sĩ PDF. In Email
Thứ ba, 17 Tháng 10 2017 06:46

HỆ THỐNG BIỂU MẪU

Stt

Tên biểu mẫu

Tải File

1

Giấy chứng nhận là học viên cao học

Tải File

2

Giấy xác nhận thời gian học

Tải File

3

Mẫu xin bảng điểm

Tải File

4

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập

Tải File

5

Đơn xin vắng thi kết thúc học phần

Tải File

6

Đơn xin trả nợ học phần

Tải File

7

Đơn xin giả quyết học vụ

Tải File

8 Đơn xin học môn thay thế Tải File
 
 Truy cập