Ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Khoa Học Giáo Dục
Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.
  

Home Cơ cấu tổ chức Tổ Giáo dục học
Tổ giáo dục học
Giảng viên tổ Giáo dục học PDF 打印 E-mail
周三, 2016年 11月 02日 05:30
Stt Họ và tên Học hàm/học vị Chức vụ Email Lý Lịch KH
1 Trần Thị Hương Phó giáo sư, Tiến sĩ tthuongsp@gmailcom
2 Ngô Đình Qua Tiến sĩ 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。
3 Võ Thị Hồng Trước Thạc sĩ Phó trưởng khoa,
Phó bí thư chi bộ,
Chủ tịch công đoàn.
该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。
4 Nguyễn Đắc Thanh Thạc sĩ/NCS Phụ trách tổ giáo dục,
Trưởng ban tại chức
该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。
5 Nguyễn Văn Hiến Thạc sĩ 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Xem
6 Nguyễn Thị Như Quỳnh Thạc sĩ/NCS 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。
7 Nguyễn Thị Thu Huyền Thạc sĩ/NCS 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。
 
 Lượng Truy Cập