Kỉ niệm 35 năm ngày thành lập trường
  
Bí thư Đảng ủy qua các thời kỳ
  1. Đ/c Nguyễn Văn Thứ     (1976 - 1977)
  2. Đ/c Huỳnh Thế Cuộc     (1977 - 1983)
  3. Đ/c Nguyễn Quốc Bảo     (1984 - 1987)
  4. Đ/c Nguyễn Thị Bê     (1987 - 1989)
  5. Đ/c Nguyễn Tấn Phát     (1989 - 1990)
  6. Đ/c Từ Kỳ     (1990 - 1994); (1994 - 1996)
  7. Đ/c Bạch Văn Hợp     (1996 - 1998); (2003 - 2005); (2005 - 2010)
  8. Đ/c Lê Vinh Quốc     (1998 - 2000)
  9. Đ/c Bùi Mạnh Nhị     (2000 - 2003)
  10. Đ/c Nguyễn Kim Hồng     (2010 - nay)
 
 Các sự kiện chính 

Không có sự kiện nào

 Đang trực tuyến 

Hiện có 1466 khách Trực tuyến