Kỉ niệm 35 năm ngày thành lập trường
  
Hiệu trưởng qua các thời kỳ

PGS. Trần Thanh Đạm

Thầy Huỳnh Thế Cuộc

PGS. Hoàng Chúng

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát

PGS. Trần Thanh Đạm
Thầy Huỳnh Thế Cuộc PGS. Hoàng Chúng PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát

 

PGS.TS. Từ Kỳ

PGS.TS. Nguyễn Trọng Khâm

PGS.TSKH. Bùi Mạnh Nhị

TS. Bạch Văn Hợp

PGS.TS. Từ Kỳ PGS.TS. Nguyễn Trọng Khâm PGS.TSKH. Bùi Mạnh Nhị TS. Bạch Văn Hợp

 

PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng

 
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP TP. HCM qua các thời kỳ
 1. Thầy Trần Duy Châu
 2. Thầy Huỳnh Thế Cuộc
 3. Thầy Trần Tráng
 4. PGS.TS. Cao Minh Thì
 5. Thầy Nguyễn Quốc Bảo
 6. Thầy Nguyễn Giáo Huấn
 7. PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát
 8. TS. Nguyễn Thị Bê
 9. PGS.TS. Từ Kỳ
 10. PGS.TS. Nguyễn Trọng Khâm
 11. NGƯT. Lê Vinh Quốc
 12. PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng
 13. TS. Dương Lương Sơn
 14. TS. Huỳnh Thanh Triều
 15. TS. Bạch Văn Hợp
 16. ThS. Đặng Chính Nghĩa
 17. PGS. TS. Hoàng Văn Cẩn


 
Các cán bộ tiếp quản Đại học Sư phạm Sài Gòn năm 1975
 1. Ông Nguyễn Sinh
 2. TS. Võ Quang Phúc
 3. Thầy Trần Tráng
 4. PGS. Hoàng Chúng
 5. PGS. Hoàng Nhân


 
 Các sự kiện chính 

Không có sự kiện nào

 Đang trực tuyến 

Hiện có 1720 khách Trực tuyến