Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Lịch Sử
Bạn biết quá khứ, bạn hiểu hiện tại, bạn tiên đoán tương lai
 

 
Trang Chủ TỔ BỘ MÔN QUỐC TẾ HỌC
QUỐC TẾ HỌC
NGUYỄN MINH MẪN (TỔ TRƯỞNG) PDF 打印 E-mail
周六, 2018年 05月 19日 18:05

A. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên: Nguyễn Minh Mẫn

Ngày sinh: 01/09/1980

Quê quán: Tiền Giang

Học vị: Tiến sĩ                                  Năm công nhận: 2012

Chức danh: Giảng viên chính             Năm công nhận: 2018

Môn giảng dạy: Quan hệ quốc tế Đông Bắc Á, Chính sách đối ngoại của Trung Quốc, Nhập môn Quan hệ quốc tế, An ninh và xung đột trong quan hệ quốc tế, Lịch sử Trung Quốc, Lịch sử văn minh thế giới

Đơn vị công tác: Bộ môn Quốc tế học – Khoa Lịch sử - Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Quốc tế học

Địa chỉ liên lạc: Khoa Lịch sử - Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: 0903 638 926

Email: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。

阅读全文...
 
ĐẶNG THỊ HOÀI PDF 打印 E-mail
周四, 2010年 12月 16日 15:46

A. PHẦN BẢN THÂN:

Họ và tên:        Đặng Thị Hoài

Sinh ngày:        28-01-1984

Nơi sinh:          Nghệ An

Học vị:             Tiến sĩ - Năm công nhận: 2018

Chức danh:      Giảng viên

Điện thoại:       0934719588

Email:             该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。

Cơ quan công tác: Khoa Lịch sử, Đại học Sư phạm TP.HCM

 

阅读全文...
 
HỒ NGỌC DIỄM THANH PDF 打印 E-mail
周一, 2014年 02月 24日 07:34

A. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên           :  Hồ Ngọc Diễm Thanh

Ngày sinh           : 01 - 04

Quê quán            : Tp. Hồ Chí Minh

Học vị                 :  Thạc sĩ

Chức danh          :  Giảng viên

Đơn vị công tác  :  Khoa Lịch sử

Địa chỉ liên lạc  :  Khoa Lịch sử, Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại           :  0934041177

Email                  :  该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。

 

阅读全文...
 
 Đăng Nhập 
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học