Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Lịch Sử
Bạn biết quá khứ, bạn hiểu hiện tại, bạn tiên đoán tương lai
 

 
Trang Chủ TỔ BỘ MÔN QUỐC TẾ HỌC
QUỐC TẾ HỌC
NGUYỄN MINH MẪN (TỔ TRƯỞNG) PDF Print E-mail
Saturday, 19 May 2018 18:05

A. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên: Nguyễn Minh Mẫn

Ngày sinh: 01/09/1980

Quê quán: Tiền Giang

Học vị: Tiến sĩ                                  Năm công nhận: 2012

Chức danh: Giảng viên chính             Năm công nhận: 2018

Môn giảng dạy: Quan hệ quốc tế Đông Bắc Á, Chính sách đối ngoại của Trung Quốc, Nhập môn Quan hệ quốc tế, An ninh và xung đột trong quan hệ quốc tế, Lịch sử Trung Quốc, Lịch sử văn minh thế giới

Đơn vị công tác: Bộ môn Quốc tế học – Khoa Lịch sử - Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Quốc tế học

Địa chỉ liên lạc: Khoa Lịch sử - Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: 0903 638 926

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Read more...
 
ĐẶNG THỊ HOÀI PDF Print E-mail
Thursday, 16 December 2010 15:46

A. PHẦN BẢN THÂN:

Họ và tên:        Đặng Thị Hoài

Sinh ngày:        28-01-1984

Nơi sinh:          Nghệ An

Học vị:             Tiến sĩ - Năm công nhận: 2018

Chức danh:      Giảng viên

Điện thoại:       0934719588

Email:             This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Cơ quan công tác: Khoa Lịch sử, Đại học Sư phạm TP.HCM

 

Read more...
 
HỒ NGỌC DIỄM THANH PDF Print E-mail
Monday, 24 February 2014 07:34

A. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên           :  Hồ Ngọc Diễm Thanh

Ngày sinh           : 01 - 04

Quê quán            : Tp. Hồ Chí Minh

Học vị                 :  Thạc sĩ

Chức danh          :  Giảng viên

Đơn vị công tác  :  Khoa Lịch sử

Địa chỉ liên lạc  :  Khoa Lịch sử, Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại           :  0934041177

Email                  :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Read more...
 
 Đăng Nhập 
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học